Redovisning av intäkter och kostnader i näringsverksamheten som fri kulturarbetareSamtliga intäkter som hör till verksamheten i fråga ska tas upp som en intäkt i näringsverksamheten. Det gäller även exempelvis försäljning av inventarier.

Som fri kulturarbetare kan du få bidrag eller stipendier av olika slag från till exempel Konstnärsnämnden, en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet, eller Sveriges författarfond, som har till huvudsaklig uppgift att fördela den statliga biblioteksersättningen. Om du får ett bidrag av den här typen och bidraget beviljas för minst tre år räknas det som en så kallad periodisk intäkt och du ska ta upp intäkten i tjänst istället för i närings­verksam­heten.

Om du får ett bidrag beviljat en för kortare tid, utan krav på någon form av motprestation, ska du inte ta upp det som en intäkt. Det räknas som ett skattefritt stipendium där syftet kan vara att ge dig ekonomisk trygghet. I vissa fall ska du redovisa att du tagit emot bidrag i din näringsverksamhet, till exempel projektbidrag som utgår till ett mer målinriktat konstnärligt kostnads­krävande utvecklingsarbete. Starta eget-bidrag är ett exempel där du alltid ska redovisa under inkomst av tjänst.

Allmänt kan man säga att alla förekommande kostnader som i din verksamhet samt som du haft för att få intäkter får du göra avdrag för. Observera att du däremot aldrig får göra avdrag för personliga levnadskostnader. Men gränsdragningen mellan kulturarbetares kostnader och dina personliga levnadskostnader kan ibland vara svårt att avgöra. Det är viktigt att de kostnader som du drar av faktiskt hör till verksamheten.

Du kan ha haft utgifter för din verksamhet innan den startade och blev yrkesmässig, det vill säga innan du blev godkänd för F-skatt. Om så är fallet kan du få avdrag för utgifterna som uppkommit samma år som näringsverksamheten startade eller året innan. Dvs om verksamheten kom i gång 2016 får du dra av de utgifter du haft under 2015 och 2016. Men förutsättningen är då att det är en kostnad som du skulle få dra av också efter att verksamheten kommit igång. Det vill säga en kostnad som behövs i din verksamhet och att det är inköp som du skulle få dra av direkt när du genomför inköpet, exempelvis förbrukningsartiklar och inventarier av mindre värde.

I bokförings syfte är det är viktigt att du har sparat alla kvitton och fakturor på inköpen så att du har underlag. Om du innan du startat din verksamhet köpt in inventarier för privat bruk, till exempel en dator, kan du ta in den i din näringsverksamhet. Men du får inte ta in den till anskaffningspris, utan till du får ta in det till det marknadsvärde datorn har den dag du tar in den i näringsverksamheten.

image
David Hagberg  396 visningar
Senast uppdaterad: 3/27/2019 2:13 PM

Starta enskild firma under 5 minuter

Din enskilda firma är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta enskild firma första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile