Så tar du ut lön i en enskild firma

Att ta ut lön i en enskild firma skiljer sig en del från hur man gör i till exempel ett aktiebolag. En enskild firma är ingen egen juridisk person, utan du är själv ansvarig för företagets ekonomi. Det allra viktigaste är därför att skilja på företagets och din egen privata ekonomi.


I en enskild firma kan man inte ta ut lön på vanligt sätt. De kontanter som ägaren tar ut kallas istället för egna uttag. Ett eget uttag kan också gälla företagets varor eller tjänster, och då bokförs de som en försäljning till det aktuella marknadsvärdet. Eftersom ägaren till en enskild firma inte är anställd i företaget kan de kontanta uttagen inte redovisas som en kostnad. De bokförs därför separat under posten egna uttag.Vill du ställa en fråga om lön? Kontakta oss här


Bokföring av egna uttag


En enskild firma beskattas utifrån företagets resultat, inte utfrån hur mycket pengar du tar ut från firman. Det man kan kalla för lön i en enskild firma är därför företagets vinst. Ett eget uttag måste alltid bokföras. Summan på ditt konto för egna uttag ökar då, medan ditt bolags likvida medel minskar. På grund av detta är det viktigt att alltid reservera pengar för skatten som ska betalas under året. Du måste också betala in socialavgifter, som i enskild firma kallas för egenavgifter.


Om du har en anställning vid sidan av din enskilda firma räknas lönen från denna anställning ihop med vinsten i ditt företag. I detta fall måste du ansöka om så kallad FA-skatt för att själv kunna betala in skatter och avgifter.


Räkna ut din lön i enskild firma


För att ta reda på hur stora egna uttag du kan göra från din enskilda firma per månad måste du veta hur mycket skatt och avgifter du ska betala. Skatten och de sociala avgifterna för inkomster under 452 000 kronor per år ligger på cirka 45%. Då kan vi se att ett företag med en årlig vinst på 300 000 kr får en vinst per månad på 25 000 kr. Skatten på denna vinst är cirka 45%, vilket motsvarar 11 250 kr per månad. Det innebär att ägaren som mest kan göra ett eget uttag på 13 750 kr per månad.


Starta din enskilda firma nu


Du som vill starta en enskild firma kan registrera din ansökan direkt här hos oss. Vi hjälper dig genom hela ansökningsprocessen på kortast möjliga tid. Har du sedan frågor om lön i enskild firma kan du bara kontakta din personliga handläggare som är expert på liknande frågor. Du kan också fylla ut det här formuläret så tar vi kontakt med dig

Starta enskild firma under 5 minuter

Din enskilda firma är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta enskild firma första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile