Skatt i enskild firma

Om du nyligen startat enskild firma så kanske det känns avlägset att betala skatt, men det är alltid bra att tänka på skatten och hur man kan sänka den om möjligt. Har du fler enskilda näringsverksamheter kan man till och med kvitta överskott mot underskott och på så sätt sänka både den slutliga skatten och de sociala avgifterna.


F-skatt
När du startar enskild firma måste du i första hand tänka på att ansöka om F-skatt. Detta gör du i samband med att du startar upp firman och det är ett sätt att visa dina kunder och intressenter att du själv står för att betala dina egenavgifter och din skatt.


Du betalar preliminärskatt från verksamhetens första dag och denna skattesumma baseras på dina uppgifter som du lämnat om företagets uppskattade lönsamhet under året. Du kan alltid gå in och ändra dessa uppgifter om företaget skulle gå bättre eller sämre än beräknat.


Det är med andra ord F-skatten som ligger till grund för inkomstskatten när det gäller enskild firma. Registrera din F-skatt här: https://f-skatt.se/f-skatt/registrera-f-skatt


Det är med andra ord F-skatten som ligger till grund för inkomstskatten när det gäller enskild firma.


Inkomstskatt
När det gäller inkomstskatten i enskild firma så betalar du skatt på vinsten som du gjort i företaget. När du bedriver enskild firma så spelar det inte någon roll hur mycket pengar du tar ut i lön, det är vinsten i sig som du betalar skatt på.


Det är bra att känna till brytpunkterna när det gäller skatt, alltså vid vilken vinst du måste betala mer skatt. Den första brytpunkten ligger på 452 000 kronor år 2017. På denna summa betalar du kommunal inkomstskatt, men skattesatsen kan faktiskt variera något beroende på vilken kommun du bor i. Den genomsnittliga skattesatsen ligger runt 31,5 procent.


Skulle du gå över den första brytpunkten så betalar du 20 procent statlig inkomstskatt på det beloppet som överstiger 452 000 kronor. Det finns en annan brytpunkt vid 652 000 kronor och du betalar 25 procent på det överstigande beloppet.


Det finns regler som är mycket bra att känna till när det gäller den skattemässiga vinsten. Vinsten kan påverkas av till exempel periodiseringsfond, räntefördelning och expansionsfond.


Periodiseringsfond
Vad gäller periodiseringsfond så ger detta dig en chans att skjuta skatten framför dig. Du får dra av hela 30 procent av din inkomst varje år och sätta i din periodiseringsfond. De kan få sitta där i max sex år och måste sedan beskattas.


Det som är positivt är så klart att detta ger dig en chans att riktigt komma igång med din verksamhet innan du måste lägga en massa skatt. Du kan även jämna ut din skatt mellan åren på detta sätt. Tänk dock på att om du avsätter en massa pengar till din periodiseringsfond så kommer det att påverka din pensionsgrundande inkomst.


Positiv och negativ räntefördelning
I din enskilda firma så har du tillgångar och skulder. Det som blir över när man jämnar ut dessa kallas eget kapital. Det är detta som du dra av en schablonmässig ränta på i ditt företag. Om denna siffra är positiv så kallas detta positiv räntefördelning och du kan minska både din inkomstskatt och dina sociala avgifter.


Om ditt egna kapital istället är negativt så måste du ta upp detta som inkomst i näringsverksamheten, men du får dra av detta med en skattereduktion som ligger på 30 procent.


Expansionsfond
Det allra bästa med expansionsfond är att om du väljer att spara en del av din vinst här, så kan du ta ut dem utan någon skatt alls om du något år har förlust eller inte någon inkomst alls. Detta är mycket bra att känna till om du precis ska starta enskild firma och är osäker på hur inkomsten kommer att se ut det första året.


Att räkna ut hur mycket man ska betala i skatt i en enskild firma är ganska enkelt. Det är endast vinsten (intäkter minus kostnader) som beskattas. Varje månad betalar man in en så kallad preliminärskatt. Det är en uppskattning av hur mycket skatt man ska betala under året baserat på tidigare års resultat. Vid deklarationen kontrollerar man om man betalat in rätt summa i preliminärskatt. I annat fall måste man göra en fyllnadsinbetalning alternativt få tillbaka den överflödiga summan.


De viktigaste skattereglerna


Utöver skatt på vinsten måste ägaren i en enskild firma också betala sociala avgifter, som här kallas för egenavgifter. Det finns möjlighet till ett schablonavdrag på upp till 25 procent av egenavgifterna, beroende på hur höga de är. Detta beror på att egenavgifter är avdragsgilla i deklarationen. Det belopp som finns kvar efter att schablonavdraget är inräknat är företagets överskott.


Efter avdrag för kommunalskatt, eventuell statlig inkomstskatt och egenavgifter kan företagets ägare göra ett eget uttag av överskottet. Detta egna uttag behöver inte beskattas eftersom man redan betalat skatt och avgifter på företagets överskott. Skatten och avgifterna betalas in till skattekontot i form av F-skatt. Du som har en anställning vid sidan av ditt företag behöver däremot ansöka om FA-skatt för att kunna redovisa dina inkomster både från anställningen och den enskilda firman.


Räkna ut hur mycket skatt du ska betala


Skatt och avgifter i en enskild firma som ska betalas på företagets överskott är:

  • Egenavgifter på cirka 28,97%
  • Kommunal inkomstskatt på ca 31,5% (upp till 452 000 kr)
  • Eventuell statlig inkomstskatt på 20-25% (över 452 000 kr)


Om ditt företag har en vinst på 300 000 kr under året måste du först dra av schablonavdraget för egenavgifter på 75 000 kr (25%). Då blir företagets överskott 225 000 kr.


Efter detta kan du dra av egenavgifter på 65 182 kr (28,97%) samt kommunal inkomstskatt på 70 875 kr (31,5%). Det innebär att ett överskott på 225 000 kr medför skatter och avgifter på 136 057 kr.


Starta din enskilda firma nu


Nu när du har koll på hur det fungerar med skatt i en enskild firma är du kanske redo att starta ditt företag? Vi har utvecklat en smart tjänst där vi tar hand om det tråkiga pappersarbetet så att du kan ägna dig helt åt din verksamhet. Fyll bara i formuläret direkt på vår sida för att komma igång. Sedan granskas det av våra proffsiga handläggare innan det skickas vidare till svenska myndigheter för registrering. Inom kort får du all information som krävs för att starta verksamheten eller klicka här

Starta enskild firma under 5 minuter

Din enskilda firma är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta enskild firma första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile