Uppgradera en enskild firma till aktiebolag

Du som är ägare till en enskild firma som det går riktigt bra för kan uppgradera företaget till ett aktiebolag. Det finns många fördelar med detta. Till exempel slipper du det personliga ansvaret för företagets ekonomi, eftersom ett aktiebolag fungerar som en egen juridisk person. Du får också möjlighet att ta del av utdelning från företaget med en låg skattesats på bara 20 procent.


Anledningar till att uppgradera till aktiebolag


Om du märker att din enskilda firma går bra och du har en årlig omsättning på cirka 1 000 000 kronor kan det vara dags att fundera på en uppgradering till aktiebolag. Det är faktiskt enklare än man kan tro. Idag krävs också enbart 50 000 kr i aktiekapital för att starta ett aktiebolag till skillnad från 100 000 kr som var det belopp som gällde tidigare. Aktiekapitalet visar dina kunder att företaget har ett visst belopp tillgängligt, vilket fungerar som en garanti för att företaget har en stabil ekonomi. I ett aktiebolag blir det lättare att skilja mellan din egen och företagets ekonomi. Det är också bara det satsade kapitalet som du riskerar om företaget skulle gå i konkurs. Här kan du registrera ditt Aktiebolag: https://starta-aktiebolag.se/aktiebolag/starta-aktiebolag


Så ombildar du en enskild firma till aktiebolag


Det första steget är att faktiskt starta ett aktiebolag. Du kan också köpa ett så kallat lagerbolag, som är ett redan färdigt aktiebolag. I samband med detta måste du också sätta in aktiekapitalet på företagets konto.


Vid en ombildning av en enskild firma till aktiebolag kan man sedan behöva föra över skulder och tillgångar från det gamla företaget till aktiebolaget. Tillgångarna i den enskilda firman kan antingen köpas eller övertas av det nya aktiebolaget till bokfört värde. Ifall aktiebolaget också övertar den enskilda firmans skulder räknas det som en del av betalningen. Om skulderna är större än tillgångarna måste mellanskillnaden betalas in till aktiebolaget för att undvika skatt.


Efter detta kan den enskilda firman avvecklas. Det är viktigt att bokföringen avslutas på ett korrekt sätt. Även om du är mitt i räkenskapsåret måste du göra ett sista bokslut. Det kan innebära att räkenskapsåret blir kortare än vanligt.


Uppgradera din enskilda firma med vår hjälp


Det finns några olika sätt att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag. Om du inte är kunnig när det gäller företag rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra bolagsrådgivare. Då kan vi gå igenom vilka förutsättningar som gäller för just dig. Sedan hjälper vi dig med allt pappersarbete som krävs för själva ombildningen av ditt företag.

Starta enskild firma under 5 minuter

Din enskilda firma är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta enskild firma första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile