Beskattning av inkomst av näringsverksamhet och att starta enskild firmaNär det gäller beskattning av inkomst i näringsverksamhet när du starta enskild firma så finns det särskilda regler som måste efterlevas. Detta är regler om vissa slag av inkomster som alltid ska räknas som näringsverksamhet. Till sådana regler hör näringsfastighet, i vissa fall tomtförsäljningar, byggmästares försäljning av fastigheter, skogsavverkning på annans mark på grund av särskild upplåtelse, näringsverksamhet som du driver i utlandet. Till näringsverksamhet räknas även inkomster som du får i din enskilda näringsverksamhet och räntor som du får på tillgångar som du har i näringsverksamheten. 

Exempel på beskattning när du ska starta enskild firma

Ett typiskt exempel på beräkning av skatt när du ska starta enskild firma kan se ut så här:

  • kommunalskatt på 32 procent inklusive kyrkoskatt. Beräkningen bygger då på att du är bosatt i Sverige och beskattas i Sverige. Egenavgifterna är olika beroende på när man är född. Något förenklat kan man säga att det avgörande är om man är pensionär eller inte pensionär.
  • 7 karensdagar. Egenavgifterna blir lägre ju fler karensdagar man har. Det vanligaste är att man väljer 7 karensdagar. Kom ihåg att egenavgifterna är avdragsgilla.
image
David Hagberg  390 visningar
Senast uppdaterad: 3/25/2019 4:13 PM

Starta enskild firma under 5 minuter

Din enskilda firma är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta enskild firma första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile