Viktiga avdrag i deklarationen för enskild firmaOm du nyligen har startat enskild firma så kan det vara aktuellt för dig att veta att du kan dra av för kostnader för bolagsbildning, men även för kostnader för inventarier som gjordes innan du startade upp. Det finns många poster som man kan dra av som vi inte kommer att gå in på närmare här. Exempel på detta är juristkostnader, facklitteratur, reparation och underhålla av byggnader, skadestånd, skatterådgivning och underskottsavdrag.

Avdrag körda mil för enskild firma

Äger du din bil privat så kan du göra avdrag med 18,50 kronor per körda mil som du har gjort å din enskilda firmas vägnar. Du kan även göra avdrag för parkeringsavgifter och vägavgifter samt trängselskatt. Här ingår även broavgifter och tunnelavgifter. Dessa avdrag kan du göra även om bilen som du använder är lånad.

Avdrag för dator

Chansen är ganska stor att du behöver minst en dator i din enskilda firma. Här får du välja precis hur dyr och fin dator du vill. Du får använda den för privat bruk och ändå har du rätt att dra av momsen på hela köpet. Detta är en av de få tillfällen då detta är möjligt.

Representation

Du får göra avdrag för krog- och restaurangbesök, men kostnaden måste ha ett klart samband med din enskilda firma. Om kostnaden understiger 300 kronor får du göra avdrag för hela momsen, men om kostnaden överstiger 300 kronor så ska det beräknas lite annorlunda. Ibland får man göra en beräkning genom schablonavdrag.

Kontor i hemmet

Jobbar du hemifrån så finns det möjlighet att göra avdrag för kontor i bostaden. Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas. Till exempel så ska arbetsrummet enbart användas för arbetet och arbetsrummet får inte ingå i själva bostadsutrymmet, utan måste vara avskilt från bostaden.

Avdrag för mobiltelefon

Behöver du telefon i din enskilda firma och om du har ett abonnemang med fast pris så kan du låta företaget betala. Det är dock bra om du skaffar ett abonnemang som står på företaget och inte på dig som privatperson.

Avdrag för kurser och konferenser

En kurs måste i första hand vara till nytta och ekonomiskt motiverad för företaget för att vara avdragsgill. Man måste följa kursprogrammet och kunna bevisa att det är en resa som man gör för företagets bästa. En konferens ska pågå minst 6 timmar per dag för att man ska kunna göra avdrag. Om man går en mer allmän utbildning så är kostnaden inte avdragsgill.

Hoppas att du känner att du har lite mer kött på benen. Har du några fler frågor, kontakta gärna oss! 

image
David Hagberg  48 visningar
Senast uppdaterad: 2019-03-27 15:57

Starta enskild firma under 5 minuter

Din enskilda firma är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta enskild firma första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile