Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Starta eget? Mycket att tänka på? Här får du hjälp.Känner du att det finns frågetecken som måste rätas ut rörande nystart av eget företag? Här kommer lite tips på vägen.

Att starta enskild firma som jord- eller skogsbrukare innebär att man arbetar med en näringsverksamhet till vilken en näringsfastighet ingår. Näringsfastigheten är i många fall en jord- eller skogsbruksfastighet som kan bestå av bland annat åkermark, jordbruksmark, betesmark, skogsmark, skogsimpediment och övrig mark.

Även bostadsbyggnad med tomtmark och ekonomibyggnad kan vara en del av denna näringsfastighet. Viktigt att veta om man ska starta enskild firma är att privatbostäder skattas för sig och inte som näringsverksamhet.

Privatbostäder är mindre hus, så kallade småhus som närstående eller du och familj använder, primärt som bostad eller fritidsbostad.

Näringsverksamheten beskattas utifrån utgifter och inkomster i jord- eller skogsbruket av ägaren och den som arbetar på platsen. Finns det en arrendator skattar både denna och ägaren på näringsverksamheten.

Intäkterna du får in för din verksamt kan du sätta in på ett specifikt bankkonto – ett så kallat skogskonto - vilket är något som du som vill bli företagare bör känna till. Skogskontot har den finessen att skatten kan jämnas ut mellan olika år.

Med hjälp av skogskontot kan du göra ett skogsavdrag i inkomstdeklarationen fördelaktigt din näringsverksamhet. Hälften av intäkterna för såld avverkningsrätt, 30 procent av intäkterna av uttagna skogsprodukter, dit bland annat virke räknas, och 30 procent av intäkterna för sålda skogsprodukter, vilket också syftar på virke med mera, är summan som avdraget får uppgå  till för varje år.

Med hälften av skogsmarkens och skogens anskaffningsvärde får du göra skogsavdrag. Dessa femtio procent kalls avdragsutrymmet. Den minsta summa som skogsavdraget får göras med är 15 000 kronor per år.

I vissa fall kan det finnas flera ägare av lantbruksenheten, och då är det minsta belopp som avdraget tillåts ligga på per person 3 000 kronor, förutsätt att lantbruksenhetens sammanlagda avdrag uppgår till minst 15 000 kronor.

Beroende på när du köpte din lantbruksenhet för att bli företagare skiljer sig beräkningssättet för hur anskaffningsvärde och avdragsutrymme räknas ut.

Om lantbruksenheten investerades före den 1 januari 1980 ska en uppskattning på hur stor del av köpeskillingen som var betalning för själva skogen göras. Alltså, det är endast värdet på skogen som får tas med, inklusive skogsmark.

Om lantbruksenheten i stället köpets efter den 1 januari 1980 är uträkningen något annorlunda. Anskaffningsvärdet beräknas genom att ersättningen avpassas mot taxeringsvärdets varierande delvärden.

Denna ersättning betraktas som betalningen för skog och dess skogsmark.

Situationer då proportioneringen resulterar i en summa som tydligt avviker från den reella betalningen för lantbruksenheten – skog och skogsmark – bör anskaffningsvärdet beräknas på ett nytt sätt, eventuellt genom en specifik skogsvärdering.

image
Hans Kahn  2184 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 4:16 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile