Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Bokföring i enskild firma

Det är bra om du som ska starta enskild firma sätta dig in i vad bokföring är. Kortfattat kan man säga att bokföring är att ordna och sammanställa alla affärshändelser i ditt företag. Med affärshändelser menas in och utbetalningar i ditt företag. Som underlag för dina affärshändelser har du fakturor och kvitton. Bokföring är det något sker löpande i ditt företag. Det vanligaste sättet för bokföring är att använda dubbel bokföring, vilket betyder att ett belopp bokförs på två olika konton, ett konto för debet och ett konto för kredit. Om du tex köper in varor till ditt företag så blir en post på ditt konto för bankkonto och en post på ditt konto för varulager. Tänka på att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag och andra affärshändelser så snart som möjligt men senast påföljande månad. Du måste enligt lag spara alla dina bokföringshandlingar i sju år. Handlingarna ska finnas i läsbar form, antingen fysiskt eller digitalt. Företagets bokföring består av:

 • Verifikation dvs kvitton och fakturor
 • Grund och huvudbok
 • Resultat och balansräkning
 • Årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning


Lär dig om fördelarna med bokföring

Du som företagare kommer att ha stor nytta av din bokföring. Bokföringen hjälper dig att på ett enkelt sätt förstå hur det går för ditt företag och du kan varje månad:

 • Se månadens resultat
 • Jämföra olika månaders resultat
 • Reflektera över vad resultatet innebär på kort sikt samt hur det påverkar företaget på längre sikt
 • Få en överblick över hur mycket pengar du kan ta ut ur företaget


Andra intressenter

Det finns fler än du själv som är intresserade av hur det går för ditt företag och hur ditt företag sköts. Om du har bra ordning på din bokföring hjälper det till när du ska:

 • Redovisa moms, sociala avgifter och preliminärskatt till Skatteverket
 • Om du behöver låna pengar eller öka din kredit hos banken
 • Om du vill handla på kredit hos en leverantör
 • Om du vill samarbeta långsiktigt med en kund kan kunden vilja se att ditt företag är god form
 • Om du vill ta in en delägare eller riskkapital i ditt företag


Detta innebär bokföringsskyldigheten

Alla svenska företag måste bokföra sina ekonomiska händelser löpande. Till ekonomiska händelser räknas sådant som påverkar företagets tillgångar och skulder samt inkomster eller utgifter. De ska sedan redovisas i registreringsordning (grundbok) och systematisk ordning (huvudbok). Varje år måste företaget upprätta ett årsbokslut där man summerar årets ekonomiska händelser. Företagets ägare är också skyldiga att arkivera all räkenskapsinformation under minst 7 år.


Det måste finnas ett skriftligt underlag för varje ekonomisk händelse. De kallas för verifikationer, och kan till exempel bestå av ett kvitto, en faktura eller avskrivningar på inventarier. Fakturor är en stor del av verifikationerna i de flesta företag, och det finns en del villkor för hur de ska utformas. En faktura måste till exempel innehålla datum, namnet på kunden, när affärshändelsen inträffat, specifikation gällande den vara eller tjänst som fakturan avser, säljarens momsregistreringsnummer samt säljarens och köparens namn och adress.


Bokföringsprogram och hur de fungerar

Bokföring blir enklare om du använder ett bra bokföringsprogram. Tänk på att det inte är tillåtet att bokföra i vanliga kalkylprogram som tex Excel utan du behöver använda ett bokföringsprogram som är anpassat efter gällande lagstiftning. Det finns ett gott utbud av bokföringsprogram att välja på. Satsa på ett program som du tycker verkar enkelt och där du kan få bra support.

Bokföring i en enskild firma görs via särskilda datorprogram som förenklar administrationen. Bland de godkända programmen finns bland annat Visma och Fortnox. Vi rekommenderar att du som har en enskild firma använder dig av Fortnox. Det är ett prisvärt alternativ som gör bokföringen i din enskilda firma betydligt enklare.


Överlämna bokföringen till någon med erfarenhet

Du kan välj att sköta bokföringen själv för ditt företag. Fördelen med att bokföra själv är att det kan vara billigare och du har själv bra koll på hur det för ditt företag. Nackdelen är att bokföring tar tid och stjäl tid från ditt företagande. Om du märker att bokföringen tar för mycket tid kan det vara bra att ta professionell hjälp istället.


Starta din enskilda firma nu

Med vår hjälp kan du starta en enskild firma på kortast möjliga tid. Fyll i ett formulär online, vänta på att din ansökan ska kvalitetssäkras och motta sedan din nya firmas organisationsnummer. Enklare kan det inte bli! Om du har några frågor om bokföring i enskild firma hjälper vi dig gärna. Du kan också rådfråga din personliga handläggare som du blir tilldelad vid registrering av ditt nya företag.

image
Hans Kahn  6465 visningar
Senast uppdaterad: 11/4/2021 11:44 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile