Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Så tar du ut lön i en enskild firma

Du som driver en enskild firma kan inte ta ut en vanlig lön eftersom du inte har en traditionell anställning. Istället kan du göra egna uttag som du kan använda privat bruk, vilket i det här fallet fungerar som din lön.

I denna artikel reder vi ut hur lön i enskild firma fungerar. Vi går även igenom hur en lön i en enskild firma skiljer sig från lön i ett aktiebolag.


Hur fungerar lön i enskild firma?

I en enskild firma kan du inte ta ut lön på vanligt sätt. De kontanter som ägaren tar ut från verksamheten kallas istället för egna uttag.

Ett eget uttag behöver dock inte enbart vara i form av kontanter. Det kan även vara företagets varor eller tjänster som du tagit ut som förmån för din eller din familjs räkning. Värdet av uttagen tar du sedan upp som inkomst i din inkomstdeklaration.

Eftersom du som ägare till en enskild firma inte är anställd i företaget kan du inte redovisa de kontanta uttagen som en kostnad. De egna uttagen belastar kontot Eget kapital och därför påverkar de inte företagets resultat.

Beskattningen i en enskild firma sker utifrån företagets resultat, inte utifrån hur mycket pengar du tar ut från firman. Det man kan kalla för lön i en enskild firma är med andra ord företagets vinst.

Du måste alltid bokföra dina uttag. Summan på ditt konto för egna uttag kommer då att öka medan det egna kapitalet i bolaget minskar. Därför är det viktigt att du alltid reserverar pengar för skatten som du ska betala under året. Du måste även betala in socialavgifter, som i enskild firma kallas för egenavgifter.

Om du har en anställning vid sidan av din enskilda firma räknas lönen från anställningen ihop med vinsten i ditt företag. I detta fall måste du ansöka om så kallad FA-skatt för att själv kunna betala in skatter och avgifter.

Lön i enskild firma vs aktiebolag

Att ta ut lön i en enskild firma skiljer sig en del från hur man gör i till exempel ett aktiebolag. En enskild firma är till exempel ingen egen juridisk person, vilket innebär att du har personligt ansvar för företagets ekonomi. Därför är det av största vikt att du skiljer på företagets och din privata ekonomi.

Som enskild näringsidkare kan du inte vara anställd i din egen firma. Därmed kan du inte heller lyfta lön för ditt arbete. Istället gör du egna uttag och betalar egenavgifter som baseras på vinsten i firman.

Att beräkna vinsten i förväg kan vara svårt. Generellt sett brukar skatten och egenavgifterna uppgå till ca 45 procent av nettointäkterna. Var därför försiktig när du gör egna uttag eftersom du inte vill stå med ett tomt företagskonto i slutet på året och inte kunna betala skatten.

Ett aktiebolag är till skillnad från en enskild firma en egen juridisk person. Detta innebär att du inte har personligt ansvar ekonomiska problem eller konkurser. Du kan dessutom vara både delägare och anställd i ett aktiebolag, vilket du inte kan i en enskild firma.

Anställningen innebär att du får ett anställningsbevis, fast lön och extra trygghet. Bolaget betalar din lön, drar av skatt, redovisar till Skatteverket och fyller i arbetsgivardeklaration för dina sociala avgifter.

Räkna ut lön i enskild firma

För att ta reda på hur stora egna uttag du kan göra från din enskilda firma per månad måste du först veta hur mycket skatt och egenavgifter du ska betala.

Skatten och de sociala avgifterna för inkomster under 523 200 kronor per år efter schablonavdrag på 25 procent för egenavgifter ligger på cirka 45 procent. Det betyder att brytpunkten för statlig skatt är 697 600 kronor (523 200 kr + 523 200/0,75).

Anta att årets vinst är 300 000 kronor. Ta bort 45 procent för skatt och egenavgifter (135 000 kronor). Du får då kvar 165 000 kronor, vilket betyder att du kan ta ut 13 750 kronor/månad i egna uttag (165 000 / 12). Detta är en ungefärlig metod för att räkna ut dina egna uttag förutsatt att:

  • Du kommer ihåg att skatten även ska täcka momsen om du redovisar den på årsbasis.
  • Firmans vinst baseras på korrekta siffror från din bokföring – att alla konton är avstämda och resultaträkningen är rätt.

Vad ingår i bruttolönen?

Bruttolön är som tidigare nämnt den lön du som anställd har innan arbetsgivaren gjort alla nödvändiga avdrag. Ordet ”brutto” härstammar faktiskt från det latinska ordet ”brutus” som betyder ”rå”. Detta kan göra det lite enklare att komma ihåg att brutto avser något som är obearbetat, i det här fallet lönen.

I bruttolönen ingår flera avgifter:

  • Sociala avgifter (som bland annat inkluderar försäkringspremier och sjukförsäkring)
  • Arbetsgivaravgift på 31,42% (2021)
  • Preliminärskatt (f-skatt)
  • Förmåner, exempelvis bilförmåner
  • OB-tillägg
  • Övertidsersättning
  • Avdrag så som tjänstledighet, permission, sjukavdrag och VAB

Arbetsgivaren är skyldig att redovisa bruttolönens innehåll för den anställde i ett så kallat lönebesked. Oavsett om du som anställd har en månadslön, rörlig lön eller timlön måste det alltid finnas en bruttosumma.

Normalt sett drar arbetsgivaren alltid av alla nödvändiga avgifter och skatter innan den betalar ut lönen. Det som återstår av brutto – det vill säga det du får utbetalat till ditt konto – kallas nettolön.

Bruttolön vs nettolön – Vad är skillnaden?

Som tidigare nämnt avser bruttolön den lön du tjänar innan arbetsgivaren genomfört alla avdrag. Det som återstår efter avdragen kallas för nettolön och avser den summa du får i plånboken.

Ju mer du tjänar, desto större är skillnaden mellan brutto- och nettolönen. Detta eftersom de som tjänar mer betalar mer i skatt.

Utöver kommunalskatt (som varierar beroende på kommun, men som normalt sett ligger omkring 31 procent) ska höginkomsttagare även betala statlig skatt om årsinkomsten överstiger 523 200 kronor. Detta motsvarar en bruttolön på 43 600 kronor/mån.

Den statliga skatten ligger på 20 procent, vilket innebär att den som tjänar mer än 523 200 kronor betalar omkring hälften av sin bruttolön i skatt.

Skillnaden mellan bruttolönen och nettolönen kan med andra ord vara mycket stor, framför allt i länder med hög skatt. Har du däremot betalat för mycket i skatt i slutet av räkenskapsåret kommer du att få tillbaka pengar i form av skatteåterbäring. Om du har betalat för lite blir du istället skatteskyldig.

Räkna ut bruttolön – Gör så här

Hur hög din bruttolön blir varierar på flera faktorer. Framför allt skiljer sig kommunalskatten beroende på vart i landet du bor.

I Stockholm ligger den kommunala skatten till exempel på 29,82 procent medan den i Vindeln och Vännäs ligger på 34,95 procent. Hos SCB kan du se en lista innehållande samtliga kommuner och deras kommunalskatter.

Ytterligare en faktor som kan påverka hur mycket du får ut i lön är om du är medlem i Svenska Kyrkan. Då tillkommer nämligen en årlig kyrkoavgift som dras med en viss procent på bruttolönen.

Nedan ger vi dig två exempel på uträkningar av bruttolön i två olika kommuner samt med och utan kyrkoavgift.

Exempel 1 – Hög kommunalskatt med kyrkoavgift

Anställd nummer 1 har en nettolön på 20 340 kronor/mån och arbetar i Vännäs kommun. Den anställde är även medlem i Svenska Kyrkan.  

Bruttolönen för den anställde blir 26 951 kronor/mån inklusive skatter och avgifter på 6 611 kronor. Arbetsgivaren betalar även en arbetsgivaravgift på 8 468 kronor, vilket gör att arbetsgivarens totalkostnad för företaget blir 35 419 kronor/mån.

Exempel 2 – Låg kommunalskatt utan kyrkoavgift

Anställd nummer 2 har samma nettolön, men arbetar i Stockholms kommun. Den anställde är inte medlem i Svenska Kyrkan.

Bruttolönen för den anställde blir i detta fall 25 183 kronor/mån inklusive avgifter och skatter på 5 183 kronor. Totalkostnaden för den anställde är 33 095 kronor med en arbetsgivaravgift på 7 912 kronor.

Fakturabeloppet bestämmer lönen

Som företagare kan det vara en god idé att veta ungefär vilken bruttolön du vill ha. På så sätt blir de enklare att räkna ut hur mycket du behöver fakturera per månad för att komma upp i denna lön. Här kommer ett exempel:

Du driver en enskild firma och vill ha en bruttolön på 25 000 kronor/mån. Firmans månatliga kostnader utöver löneutgifterna ligger på 7 000 kronor. Med hänsyn till egenavgifter på 28,97 procent, kompensation för tjänstepension och ej betald semester samt firmans kostnader måste du fakturera minst 44 512 kronor/mån för att få en bruttolön på 25 000 kronor/mån.

Driver du istället ett aktiebolag måste du fakturera 45 198 kronor/mån eftersom de sociala avgifterna är högre (31,42 procent jämfört med 28,97 procent).

Summering

Bruttolönen visar hur mycket du tjänar innan avdrag i form av skatter och avgifter. Även om bruttolönen är mest relevant för dig som är anställd kan även du som företagare ha nytta av den. Med hjälp av den kan du nämligen räkna ut hur mycket du behöver fakturera varje månad för att få ut en önskvärd ”lön”.

Frågor och svar

Vad är bruttolön?

Bruttolön är den lön en anställd får innan arbetsgivaren dragit av alla skatter och avgifter. Som anställd har du rätt till ett lönebesked innehållande information om din totala lön samt de avdrag arbetsgivaren gjort.

Hur beräknar jag skatt på bruttolön?

Hur mycket skatt som ska dras beror på den anställdas A-skattsedel som Skatteverket utfärdar och som din arbetsgivare måste ha. Där står det enligt vilken skattetabell och kolumn din lön ska beskattas.

Om du har en bruttolön som överstiger 523 200 kronor ska du även betala statlig inkomstskatt på 20 procent.

Vad är skillnaden mellan nettolön och bruttolön?

Bruttolönen är den obearbetade lönen innan alla avdrag. Det som blir kvar efter avdragen kallas nettolön. Det är nettolönen som betalas ut till ditt konto.

Vad innebär ackumulerad bruttolön?

Ackumulerad bruttolön är den summa en anställd tjänat totalt vid en viss tidpunkt under det nuvarande räkenskapsåret.


Starta din enskilda firma nu

Nu när du vet hur du gör för att ta ut lön i en enskild firma kanske det är dags att starta eget företag. Du kan registrera din ansökan direkt här hos oss. Vi hjälper dig genom hela ansökningsprocessen på kortast möjliga tid

Har du sedan frågor kan du bara kontakta din personliga handläggare som är expert på företagsfrågor. Du kan också fylla i det här formuläret, så tar vi kontakt med dig.

image
Hans Kahn  25574 visningar
Senast uppdaterad: 12/2/2021 11:54 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile