Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Uppgradera en enskild firma till aktiebolag

Många som driver enskilda firmor går med tiden över till ett aktiebolag när verksamheten börjar växa. Det finns en hel del fördelar med att ändra företagsform till ett aktiebolag när du börjar få ett överskott i verksamheten. Du får bland annat möjligheten att ta in delägare, ta ut utdelning och löneförmåner, och du slipper också vara personligt ansvarig för företagets ekonomi.

Du kan överföra en verksamhet och verksamhetens tillgångar från enskild firma till aktiebolag utan att det blir direkta skattekonsekvenser. Då behöver du göra en så kallad underprisöverlåtelse. Med det menas att tillgångarna förs över till de skattemässiga värdena.

 För företag som har med anställda är aktiebolag (AB) den vanligaste företagsformen. De juridiska och ekonomiska fördelarna övervinner de nackdelar som finns i exempelvis enskild firma eller handelsbolag när man kommit upp i storlek. Det går därför att ombilda enskild firma till aktiebolag – rent juridiskt kallas det för att överlåta ett företag till ett aktiebolag. För att allting ska bli rätt är det värdefullt att ta hjälp i processen med att ombilda ditt företag.

 Här är det mycket viktigt att komma ihåg att det inte bara är att föra över 25 000 kronor från din enskilda firmas konto. Lagen säger nämligen att pengarna måste vara skattade när man sätter in dem som aktiekapital, vilket betyder att du måste betala egenavgifter på summan. En sådan sak är lätt att förbise men mycket viktig eftersom du själv är personligt ansvarig för din enskilda firmas skulder – inklusive skatteskulder.


Överlåta inkråm

Om du har drivit Enskild Firma ett tag så har du förmodligen hunnit samla på dig en del tillgångar och skulder. Dessa kallas för inkråm, och innefattar allt du vill föra över från det gamla bolaget till det nya. Här har du två alternativ att välja mellan. Antingen så får aktiebolaget köpa inkråmet av din enskilda firma, eller så kan du välja att överlåta allt från firman till aktiebolaget. Även här ska förstås staten ha sitt, men du kan undslippa uttagsskatt förutsatt att

  • ditt nya aktiebolag kommer att betala skatt för inkomst av näringsverksamhet
  • hela verksamheten eller hel verksamhetsgren övergår till aktiebolaget (dvs inte bara enstaka inventarier, tjänster eller produkter)
  • samtliga aktier i ditt nya AB är kvalificerade
  • aktiebolaget inte har något underskott

Utöver aktiekapitalet är det alltså fullt möjligt att genomföra en ombildning utan att behöva skatta på den enskilda firmans tillgångar.

 

 Bra att tänka på – Från Enskild firma till Aktiebolag

Utöver den rent juridiska och tekniska aspekten med att byta företagsform, finns det en hel del andra saker du måste ta tag i ganska omgående. Ett exempel är försäkringar som tidigare stod på din Enskilda Firma som nu ska gälla en helt annan juridisk person. Nya försäkringar måste därmed tecknas, och om du ska ha anställda i verksamheten behöver du försäkringar även för dem.

En annan stor skillnad mot tidigare är att du nu ska betala lön till dig själv i stället för att ta ut pengar direkt från företagskontot. Skatteverket ska också ha fler papper (arbetsgivaravgift, moms etc.) än tidigare, och kanske också med kortare mellanrum än du är van vid.

 

Då krävs revisor

Många säger lite felaktigt att de har en revisor, när de egentligen syftar på redovisningskonsulten. Alla bolag behöver inte längre ha en revisor som granskar räkenskaperna. Företaget måste däremot ha revisor om företaget uppfyller minst två av dessa kriterier två år i rad (det måste dessutom vara samma kriterier):

  • Det är fler än tre anställda (i medeltal).
  • Nettoomsättningen överstiger tre miljoner kronor.
  • Företaget har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning, alltså summan av tillgångarna.


Uppgradera din enskilda firma med vår hjälp

Det finns några olika sätt att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag. Om du inte är kunnig när det gäller företag rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra bolagsrådgivare. Då kan vi gå igenom vilka förutsättningar som gäller för just dig. Sedan hjälper vi dig med allt pappersarbete som krävs för själva ombildningen av ditt företag.

image
Hans Kahn  4833 visningar
Senast uppdaterad: 11/2/2021 1:54 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile