Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Starta enskild firma med ett hållbart företagandeNär du ska starta enskild firma är det viktigt för dig att veta vilka spelregler som gäller för dig som företagare. Det finns en hel värld där ute i affärs-Sverige som du aldrig stötte på som privatperson.

Det är bra att veta vilka verktyg du har rätt att använda i olika situationer. Ett betydelsefullt rättsbegrepp som kan vara bra att ha kännedom om är offentlighetsprincipen. Det är av stor betydelse för dig att känna till när du behöver få information från svenska myndigheter.

Myndigheter som ofta är relevanta för dig som företagare att vara i kontakt med är Skatteverket, Bolagsverket, Kronofogden och Polismyndigheten. Men de är bara för att nämna några. Det finns fler.

Hur du gör för att komma igång som ny företagare som ska starta enskild firma kan du få mer information här på vår sida.

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i myndigheternas verksamhet. Mer ingående innebär detta att alla - svenska och utländska medborgare - har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess (hemliga).

Tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt. Tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia.

Dessutom är domstolsförhandlingar är i de flesta fall offentliga.


Men vad är då en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en upptagning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.

Offentlighetsprincipen ligger således företagare till förmån när man vill hämta uppgifter om andra företag eller be nyanställd personal göra utdrag ur belastningsregistret. Det kan ge dig som företagare förmånen att göra affärer och arbeta med parter som du kan lita på.

Det ger dig möjligheten till ett hållbart företagande.

image
Hans Kahn  1998 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 9:55 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile