Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Skatt i enskild firma

Som ägare av en enskild firma är det ditt ansvar att varje månad betala skatt och egenavgifter. Skatten i en enskild firma beräknas på vinsten av verksamheten och betalas varje månad med samma belopp.

Den preliminära skatten kan ändras under året beroende på hur din verksamhet utvecklar sig. Har du underskattat eller överskattat storleken på vinsten får du höja alternativt sänka beloppen i inkomstdeklarationen.

Nedan förklarar vi närmare hur skatt i enskild firma fungerar och reder ut några vanliga frågetecken många egenföretagare har.


Så fungerar företagsskatt (F-skatt)

I samband med registreringen av din firma ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt (företagsskatt). F-skatten visar att du själv betalar in egenavgifter och företagsskatter.

F-skatten är en preliminär skatt som baseras på vinsten i företaget, det vill säga inkomsterna minus utgifterna. Du ska även göra ett schablonavdrag för egenavgifter med 25 procent. Det som återstår av vinsten ligger till grund för beräkningen av den preliminära skatten.

Där som du har den anställning vid sidan om ska du ansöka om FA-skatt.

Har du just startat en enskild firma ska du göra en uppskattning av din vinst under det första året. Därefter bestämmer Skatteverket hur mycket du ska betala i preliminär skatt varje månad. Skatten betalas in till skattekontot i lika stora summor tillsammans med egenavgifterna.

Du behöver inte vara orolig för att räkna fel eftersom du i efterhand kan ändra det angivna vinstbeloppet. För att korrigera skatten lämnar du bara in preliminär inkomstdeklaration med de nya siffrorna.

Har du BankID kan du ansöka om F-skatt/FA-skatt hos Verksamt.se. I annat fall ska du ansöka hos Skatteverket genom att fylla i blanketten Företagsregistrering (SKF 4620).

Alla som har startat enskild näringsverksamhet vet att det dröjer innan omsättningen kommer igång. Därför kan du ansöka om uppskov i tre månader innan du betalar F-skatten.

TIPS! Ansök om F-skatt/FA-skatt på 5 minuter hos F-skatt.se!

Vad blir den slutliga skatten?

Som tidigare nämnt baseras företagets preliminära skatt på din uppskattning av verksamhetens vinst. När du lämnar in din inkomstdeklaration redovisar du företagets inkomster och kostnader i en bilaga. Skatteverket gör därefter en avstämning av den preliminära och slutliga skatten.

Om du har betalat in mer än nödvändigt får du tillbaka mellanskillnaden. Har du däremot betalat för lite ska du betala in det belopp som saknas till skattekontot.

Detta kan påverka företagets vinst

Eftersom den preliminära skatten beräknas på verksamhetens vinst innebär en minskad vinst också en lägre skatt.

Det finns flera olika sätt att påverka verksamheten för att minska den skattemässiga vinsten. Ett sådant sätt är att vänta med inköp av inventarier, utrustning och maskiner till slutet på räkenskapsåret. På så sätt kan nämligen avskrivningen ske under samma år.

Andra sätt att sänka beskattningsbara vinsten är att inrätta periodiserings- eller expansionsfonder samt via räntefördelning.

Nedan ska vi titta närmare på hur dessa fungerar relaterat till skatt för egenföretagare.

Periodiseringsfond

Med hjälp av en periodiseringsfond kan du jämna ut företagets resultat under flera år. Varje år kan du sätta av 30 procent av vinsten i en periodiseringsfond. På så sätt kan du betala mindre i skatt.

Fonden ska återföras för beskattning efter högst 6 år, men du kan även återinföra hela eller delar av fonden under år med negativa resultat. Varje års avsättning bildar en egen fond, vilket innebär att du kan ha upp till sex periodiseringsfonder på samma gång.

Kom ihåg! Om du skulle behöva sälja företaget eller avsluta verksamheten måste du skatta för samtliga fonder. Du bör även återföra samtliga fonder om en höjning av bolagsskatten är på väg för att inte behöva betala lika hög skatt.

Expansionsfond

Genom att avsätta pengar i en expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till senare år och spara vinsten i verksamheten. På detta belopp betalar du bara en expansionsfondsskatt på 22 procent. Resten av skatten och egenavgifterna betalar du när du återför fonden.

Du kan sätta av kapital under flera år och det finns ingen tidsgräns för återförande av avsatta belopp. Däremot finns en gräns för det totala beloppet du kan sätta av till expansionsfonden. Denna gräns ligger på 128,21 procent av företagets kapitalunderlag (tillgångar minus skulder) vid årets slut.

När du sedan återför expansionsfonden klassas den som en intäkt i verksamheten, vilket innebär att du är skyldig att betala egenavgifter på beloppet. Samtidigt får du tillbaka skatten på 22 procent.

Räntefördelning

Räntefördelning är ett sätt att sänka skatten genom att beskatta en del av vinsten som inkomst av kapital istället för inkomst av verksamhet. Detta gör du genom att räkna fram en schablonmässig ränta på kapitalet i din firma.

Du beräknar fram räntefördelningen baserat på kapitalunderlaget i verksamheten i slutet av det föregående året. Beroende på om kapitalunderlaget är positivt eller negativt med mer än 50 000 kronor får du göra en positiv eller negativ räntefördelning.

  • Med positiv räntefördelning kan du flytta 6,51 procent av kapitalunderlaget från inkomst av verksamhet till inkomst av kapital. Du betalar då 30 procent i skatt på beloppet du flyttar. Det betyder även att beloppet är borttaget från underlaget för egenavgifter.
  • Den negativa räntefördelningen är obligatorisk om det finns ett negativt kapitalunderlag. Du får då flytta 1,51 procent av kapitalunderlaget från kapital till verksamheten.

Enskild firma: Skatteuträkning

Som ägare av en enskild firma är du skyldig att betala kommunalskatt på verksamhetens överskott. Skattesatsen varierar dock beroende på hemmakommun.

Här är ett exempel på hur du kan beräkna skatt för enskild firma.

  • Låt säga att du driver en enskild firma som har ett överskott på 100 000 kronor.
  • Du gör ett schablonavdrag för egenavgifter med 25 procent (100 000 x 25% = 25 000 kronor). Ditt överskott blir då 75 000 kronor.
  • Egenavgifterna beräknas på överskottet och blir 21 728 kronor (75 000 x 28,97%).
  • Kommunalskatten som i det här exemplet ligger på 31,5%, men som varierar beroende på kommun, blir 23 625 kronor (75 000 x 31,5%).
  • Din totala skatteskuld blir 45 353 kronor (21 728 + 23 625).

Är du under 65 år i slutet på året börjar du betala en statlig inkomstskatt på 20 procent först när du tjänar mer än 523 200 kronor per år. Om du har fyllt 65 år är gränsen 575 500 kronor.

Egenavgifter (sociala avgifter)

Varje månad måste du som enskild näringsidkare betala dina egenavgifter. Dessa avgifter kan jämföras med de sociala avgifter arbetsgivare betalar för sina anställda.

Egenavgifterna motsvarar 28,97 procent av verksamhetens överskott. I dem ingår avgifter för sjuk- och föräldraförsäkring, ålders- och efterlevandepension, arbetsskada, arbetsmarknad samt allmän löneavgift. Så här ser sammansättningen av avgifterna ut år 2020:

Egenavgifter 2017 2018 2019 2020
sjukförsäkring 4,44% 4,44% 3,64% 3,64%
Föräldraförsäkring 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%
Ålderspension 10,21% 10,21% 10,21% 10,21%
Efterlevandepension 0,70% 0,70% 0,60% 0,60%
Arbetsmarknadsavgift 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%
arbetsskadeavgift 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
Allmän löneavgift 10,72% 10,72% 11,62% 11,62%
totalt 28,97% 28,97% 28,97% 28,97%

Bedriver du en aktiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag för egenavgifter med högst 25 procent av underlaget.

Summering

Som egenföretagare är det viktigt att du är välinformerad kring vilka skatter och avgifter du är skyldig att betala. På så sätt kan du minska risken för överraskningar som kan leda till att företaget hamnar i obestånd.

Du som driver enskild firma bör vara extra försiktig. Eftersom du i detta fall har personligt ansvar för företagets skulder riskerar både du och din firma att hamna i en ekonomisk kris.

Känner du dig osäker rekommenderar vi att du anställer en revisor som sköter alla inbetalningar åt dig.

Starta enskild firma nu

Skatt, avgifter och räntesatser kanske inte är det roligaste att tänka på i uppstarten av din firma, men samtidigt är det viktigt att vara väl förberedd. På så sätt kan du lägga bästa möjliga grund för din verksamhet och minska risken för ekonomiska bekymmer.

Om du känner dig redo att starta enskild firma, men vill undvika tidskrävande pappersarbete kan du starta upp din verksamhet via oss. Fyll bara i formuläret nedan och sedan tar våra professionella handläggare hand om resten. Vi garanterar att du får alla dokument du behöver inom bara 1 arbetsdag.

image
Hans Kahn  18444 visningar
Senast uppdaterad: 9/8/2021 2:15 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile