Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Skatt i enskild firma


Som ägare av en enskild firma är det ditt ansvar att varje månad betala skatt och egenavgifter. Skatten i en enskild firma beräknas på vinsten av verksamheten och betalas varje månad med samma belopp.

Den preliminära skatten kan ändras under året beroende på hur din verksamhet utvecklar sig. Har du underskattat eller överskattat storleken på vinsten får du höja alternativt sänka beloppen i inkomstdeklarationen.

Nedan förklarar vi närmare hur skatt i enskild firma fungerar och reder ut några vanliga frågetecken många egenföretagare har.


Så fungerar företagsskatt (F-skatt/FA-skatt)

Det första steget när man väljer att starta eget företag är att ansöka om F-skatt (Företagsskatt), eller FA-skatt där som man har en anställning vedsidan om.

Överlag har Sverige väldigt höga skatter och även de som tjänar mycket pengar kan ibland uppleva att de har en låg inkomst på grund av det höga skattetrycket.

Småföretag är en väldigt viktig del av landets ekonomi och det är också något som reflekteras i skattelagstiftningen.

Ala som har startat företag har blivit varse att det finns många olika förmåner och förelar för företagare när det kommer till skatt. Se därför till att du vet vad som gäller.

Få saker smärtar lika mycket som hög beskattning i uppstarten.

F-skattsedel eller företagsskatt är företagens inkomstskatt. Det behöver ditt företag för att kunna ta betalt och fakturera kunder.

Baserat på den förväntade inkomsten du fyller i din F-skatt ansökan kommer Skatteverket besluta ifall du skall betala preliminärskatt.

Alltså skatt på förhand. Skulle Skatteverket bedömma att din verksamhet kommer att vara skyldig 60 000Kr i vinstskatt i slutet av året så kommer de att skicka din en räkning på 5000Kr per månad.

På så sätt sprids din beskattning ut och du får inte en smäll i slutet av året.

Skulle du fylla i en för låg summa i din ansökan så kan Skatteverket neka din ansökan för att de inte tar den på allvar.

Å andra sidan, fyller du i en högre summa så kan Skatteverket besluta att du har råd att betala skatt på förhand, eller preliminärbeskattning, vilket innebär att du kommer motta en räkning för skatt redan den första månaden.

Det som är viktigt att tänka på är att om Skatteverket beslutar om preliminärbeskattning och din verksamhet sedan inte uppnår den förväntade vinsten.

Då står du där med en räkning på oproportionerlig skatt som då kan vara högre än du faktiskt har råd med.

För att slippa stöta på det här problemet så väljer många att hellre fylla i en lägre summa i sin F-skattansökan. Då är det lätt att Skatteverket nekar ansökan för att den inte tas på allvar.

Om du inte har registrerat företag tidigare så är det alltid lättare att prata med en expert innan du skickar in din ansökan.

Har du BankID kan du ansöka om F-skatt/FA-skatt hos Verksamt.se. I annat fall ska du ansöka hos Skatteverket genom att fylla i blanketten Företagsregistrering (SKF 4620).

Alla som har startat enskild näringsverksamhet vet att det dröjer innan omsättningen kommer igång. Därför kan du ansöka om uppskov i tre månader innan du betalar F-skatten.


Vad blir den slutliga skatten?

Som tidigare nämnt baseras företagets preliminära skatt på din uppskattning av verksamhetens vinst. När du lämnar in din inkomstdeklaration redovisar du företagets inkomster och kostnader i en bilaga. Skatteverket gör därefter en avstämning av den preliminära och slutliga skatten.

Med enskild firma skall man betala skall man betala skatt av årsvinst, men inte en gång om året nödvändigtvis.

Om du har betalat in mer än nödvändigt får du tillbaka mellanskillnaden. Har du däremot betalat för lite ska du betala in det belopp som saknas till skattekontot.

Detta kan påverka företagets vinst

Företagets preliminära skatt baseras på din uppskattning av företagets vinst. När du lämnar in din inkomstdeklaration redovisar du företagets inkomster och kostnader. Därefter gör Skatteverket en avstämning av den preliminära och totala skatten.

Betalar du in mer än nödvändigt får du mellan skillnaden tillbaka.

Har du betalat för lite måste du betala in beloppet som saknas till skattekontot. Minskad vinst betyder minskad skatt eftersom den preliminära skatten beräknas på verksamhetens vinst.

En metod många använder sig av för att minska den skattemässiga vinsten är att vänta med inköp av inventarier, utrustning och maskiner till slutet på räkenskapsåret.

Då kan nämligen avskrivningen ske under samma år.

Ett annat sätt att sänka den beskattningsbara vinsten är att inrätta periodiserings-eller expansionsfonder. Samt via räntefördelning.

Periodiseringsfond

Med hjälp av en periodiseringsfond kan du jämna ut företagets resultat under flera år. Varje år kan du sätta av 30 procent av vinsten i en periodiseringsfond. På så sätt kan du betala mindre i skatt.

Fonden ska återföras för beskattning efter högst 6 år, men du kan även återinföra hela eller delar av fonden under år med negativa resultat. Varje års avsättning bildar en egen fond, vilket innebär att du kan ha upp till sex periodiseringsfonder på samma gång.

Kom ihåg! Om du skulle behöva sälja företaget eller avsluta verksamheten måste du skatta för samtliga fonder. Du bör även återföra samtliga fonder om en höjning av bolagsskatten är på väg för att inte behöva betala lika hög skatt.

Expansionsfond

Genom att avsätta pengar i en expansionsfond kan du skjuta upp beskattningen till senare år och spara vinsten i verksamheten. På detta belopp betalar du bara en expansionsfondsskatt på 22 procent. Resten av skatten och egenavgifterna betalar du när du återför fonden.

Du kan sätta av kapital under flera år och det finns ingen tidsgräns för återförande av avsatta belopp. Däremot finns en gräns för det totala beloppet du kan sätta av till expansionsfonden. Denna gräns ligger på 128,21 procent av företagets kapitalunderlag (tillgångar minus skulder) vid årets slut.

När du sedan återför expansionsfonden klassas den som en intäkt i verksamheten, vilket innebär att du är skyldig att betala egenavgifter på beloppet. Samtidigt får du tillbaka skatten på 22 procent.

Räntefördelning

Räntefördelning är ett sätt att sänka skatten genom att beskatta en del av vinsten som inkomst av kapital istället för inkomst av verksamhet. Detta gör du genom att räkna fram en schablonmässig ränta på kapitalet i din firma.

Du beräknar fram räntefördelningen baserat på kapitalunderlaget i verksamheten i slutet av det föregående året. Beroende på om kapitalunderlaget är positivt eller negativt med mer än 50 000 kronor får du göra en positiv eller negativ räntefördelning.

  • Med positiv räntefördelning kan du flytta 6,51 procent av kapitalunderlaget från inkomst av verksamhet till inkomst av kapital. Du betalar då 30 procent i skatt på beloppet du flyttar. Det betyder även att beloppet är borttaget från underlaget för egenavgifter.
  • Den negativa räntefördelningen är obligatorisk om det finns ett negativt kapitalunderlag. Du får då flytta 1,51 procent av kapitalunderlaget från kapital till verksamheten.

Enskild firma: Skatteuträkning

Som ägare av en enskild firma är du skyldig att betala kommunalskatt på verksamhetens överskott. Skattesatsen varierar dock beroende på hemmakommun.

Här är ett exempel på hur du kan beräkna skatt för enskild firma.

  • Låt säga att du driver en enskild firma som har ett överskott på 100 000 kronor.
  • Du gör ett schablonavdrag för egenavgifter med 25 procent (100 000 x 25% = 25 000 kronor). Ditt överskott blir då 75 000 kronor.
  • Egenavgifterna beräknas på överskottet och blir 21 728 kronor (75 000 x 28,97%).
  • Kommunalskatten som i det här exemplet ligger på 31,5%, men som varierar beroende på kommun, blir 23 625 kronor (75 000 x 31,5%).
  • Din totala skatteskuld blir 45 353 kronor (21 728 + 23 625).

Är du under 65 år i slutet på året börjar du betala en statlig inkomstskatt på 20 procent först när du tjänar mer än 523 200 kronor per år. Om du har fyllt 65 år är gränsen 575 500 kronor.

Egenavgifter (sociala avgifter)

Varje månad måste du som enskild näringsidkare betala dina egenavgifter. Dessa avgifter kan jämföras med de sociala avgifter arbetsgivare betalar för sina anställda.

Egenavgifterna motsvarar 28,97 procent av verksamhetens överskott. I dem ingår avgifter för sjuk- och föräldraförsäkring, ålders- och efterlevandepension, arbetsskada, arbetsmarknad samt allmän löneavgift. Så här ser sammansättningen av avgifterna ut år 2020:

Egenavgifter2017201820192020
sjukförsäkring4,44%4,44%3,64%3,64%
Föräldraförsäkring2,6%2,6%2,6%2,6%
Ålderspension10,21%10,21%10,21%10,21%
Efterlevandepension0,70%0,70%0,60%0,60%
Arbetsmarknadsavgift0,10%0,10%0,10%0,10%
arbetsskadeavgift0,20%0,20%0,20%0,20%
Allmän löneavgift10,72%10,72%11,62%11,62%
totalt28,97%28,97%28,97%28,97%

Bedriver du en aktiv näringsverksamhet får du göra ett schablonavdrag för egenavgifter med högst 25 procent av underlaget.


Summering

Som företagare är det viktigt att du sätter dig in i vilka skatter och avgifter du är pliktig att betala. Som resultat minskar du risken för överraskningar och att ditt företag hamnar i obestånd.

Så där som du driver enskild firma bör du vara extra försiktig. Eftersom du då har personligt ansvar för företagets skulder.

Resultatet av detta är att du riskerar att både du och din firma hamnar i ekonomisk kris. 

Starta enskild firma nu

Skatt, avgifter och räntesatser kanske inte är det roligaste att tänka på i uppstarten av din firma, men samtidigt är det viktigt att vara väl förberedd. På så sätt kan du lägga bästa möjliga grund för din verksamhet och minska risken för ekonomiska bekymmer.

Om du känner dig redo att starta enskild firma, men vill undvika tidskrävande pappersarbete kan du starta upp din verksamhet via oss. Fyll bara i formuläret nedan och sedan tar våra professionella handläggare hand om resten. Vi garanterar att du får alla dokument du behöver inom bara 1 arbetsdag.

image
Hans Kahn  56975 visningar
Senast uppdaterad: 12/2/2021 11:30 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile