Starta enskild firma verksam i IndienMöten. Komma i tid? Nja. Det är inte så noga i Indien när det gäller utsatt tid. Förändringar i scheman och tider förekommer ofta. För att starta enskild firma i Indien måste du lära dig att inte bli otålig. Planeringshorisonten är förhållandevis kort i jämförelse med svensk. Va därför beredd på ändringar i sista minuten och känn inte att flexibiliteten hindrar. Annamma i stället. Mötena i sig tar ofta tid. I de fallen en beslutsfattare inte är närvarande bör du inte räkna med en överenskommelse. Nyckeln heter tålamod.

I och med att Indien är ett enormt land om man jämför med Sverige kan det vara svårt att komma med  generella råd. Det kan skilja sig stort mellan olika regioner i landet och skillnaderna kan vara komplexa. Du som vill bli företagare bör veta att det ofta beror på individen och situationen. Alltså hur affärskulturen artar sig. Även religion, kulturella faktorer och socioekonomiska omständigheter påverkar affärsklimatet. Ett råd för dig som vill bli företagare i Indien är därför; ta reda på så mycket som möjligt om den region du riktar in dig mot. Det är först då du som vill bli företagare inom Indiens landsgränser kommer att lyckas.

Räcker det med att kunna engelska

I och med att Indien är ett stort land finns det flera språk. Hela 325 stycken faktiskt. Engelska är dock ett av de officiella språken, och det talas ofta i affärssvängarna. Trots att engelska ligger i många svenskars kunnande skiljer sig kommunikationssätten åt. Om du ska bli företagare i Indien bör du veta att svar kan vara betydligt mer indirekta. Ett nej blir ofta ett inlindat ”kanske”, ”eventuellt” eller ”vi får se”.

Tilltal är viktigt att känna till om du vill starta enskild firma och verksam i Indien. Titel, Mr, Mrs eller Ms används alltid. Hierarkisk ordning råder. Försök i största möjliga mån möta indier som ligger ungefär på samma hierarkiska nivå som du. 

image
David Hagberg  131 visningar
Senast uppdaterad: 2019-03-22 13:29

Starta enskild firma under 5 minuter

Din enskilda firma är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta enskild firma första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile