Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Att starta enskild firma och hur man beskattasFör den som ska starta enskild firma gäller det att ha koll på de olika inkomstslagen. Varför? Jo, för att beskattningen skiljer sig åt mellan de olika slagen. Vilka är då de olika inkomstslagen?

De delas upp i tre kategorier: kapital, tjänst och näringsverksamhet.

Till kapital hör kapitalvinster och kapitalförluster på värdepapper, dito fast när man säljer någon typ av näringsfastighet. Det kan vara en jordbruksfastighet eller ett hyreshus. Till kapital räknas även räntor och utdelning och jordbruksfastigheter.

Till tjänst hör exempelvis pensioner och inkomster från anställning hos den som ska starta enskild firma.

Till sist – näringsverksamhet – som omfattas av specifika regler angående vad som alltid räknas som näringsverksamhet.

Till näringsverksamhet hör näringsfastigheter, en byggmästares försäljning av fastigheter och näringsverksamheter som man driver utanför Sveriges gränser. Hit räknas även skogsavverkning som av särskild upplåtelse avverkas samt i särskilda fall även tomtförsäljning.

Inte nog med det. Även inkomster och räntor som man får i eller på tillgångarna i den enskilda näringsverksamheten räknas till detta inkomstslag.

För den som ska starta enskild firma, och funderar på att driva en enskild näringsverksamhet, kan det vara bra att veta vem det är som beskattas. I grund och botten är det inte den enskilda näringsverksamheten som beskattas.

Det är ägaren, den riktiga människan (eventuellt partner) som beskattar inkomsten i stället. Orsaken till detta är att verksamheten i sig är inte ett självständig skattesubjekt. Det som skatten läggs på är vinsten – med andra ord differensen mellan intäkter och utgifter.

Den som ska starta enskild firma bör också ha koll på vad som ska beskattas. Både tjänster och varor, även annan typ av ersättning berörs av skatteplikt. Ersättningarna ses som en intäkt i näringsverksamheten, och sådan ska alltid beskattas.

Dessa är i de allra flesta fallen, majoriteten av intäkter som har med den enskilda näringsverksamheten att göra.

För den som funderar på att starta enskild firma kommer här en påminnelse på regler angående beskattning av olika företagsformer. Dessa regler gäller alltså för enskilda näringsidkare – den som ska starta enskild firma.


Beskattningsregler för den som ska starta enskild firma

Dessa regler är till för att beskattningarna ska påminna så mycket som möjligt om varandra. Reglerna berör hur den som ska starta enskild firma och bli näringsidkare delar upp intäkter mellan eventuell make, maka eller sambo (med gemensamma barn).

Reglerna berör också hur man kan skjuta upp beskattningen för att senare använda pengarna till utökning av verksamheten - sätta av en expansionsfond. Reglerna behandlar även hur man kan skjuta upp beskattningen och i detta fall jämna ut verksamhetens resultat över flera olika beskattningsår.

Reglerna gäller också för hur man kan skjuta upp skatten – sätta av en ersättningsfond. Dessutom gäller de för hur man får dra av både egna pensionskostnader till ägaren och för egenavgifter.

De särskilda reglerna gäller likväl för hur man får räknar fram en modellränta på det egna kapitalet. Detta är något som ofta leder till lägre beskattning. Och sist men inte minst, reglerna gäller för hur man ska kunna räkna fram ett mönster på hur kostnadsräntan på skulden i verksamheten ser ut. Denna ränta kan sedan flyttas från den enskilda näringsverksamheten till kapital.

image
Hans Kahn  2280 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 11:26 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile