Ladda ner 6 Stegs-Guiden som gratis PDF här

Fyll i dina uppgifter

Att tänka på som enskild näringsidkareAtt bli företagare innebär att du måste söka och registrera F-skatt. Det är en mycket enkel process och kan göras både genom en e-tjänst eller genom en pappersblankett hos Skatteverket. I en enskild näringsverksamhet måste det finnas minst en ägare. Denna ägare – eller rättare sagt du – kommer få ett organisationsnummer som är detsamma som ditt personnummer. Som ägare och enskild näringsidkare har du allt ansvar rörande skatt, skulder, avtal och tjänster som företaget erbjuder eller ställs inför.

Huvudansvaret står alltså på dig som privatperson efter att du har startat enskild firma. När du  har startat företag är följaktligen du mannen eller kvinnan som företräder den enskilda näringsverksamheten. Om det enskilda företaget skulle få skulder som inte pengar i rörelsen räcker till för att betala av, måste således pengarna komma ur din egen - som privatperson - ficka. För  att minska den personliga risken kan du teckna en företagsförsäkring, vilket kommer att bidra och hjälpa till om företaget sätt inför skulder.

Något revisor krav finns inte dig som enskild näringsidkare. Så länge den enskilda firman inte klassas som ett större företag finns det inga krav på att företaget måste ha en revisor. Det finns inte heller krav på någon typ av kapitalinsats i en enskild  näringsverksamhet.

Trots att du är den som företräder, äger och ansvarar för din enskilda näringsverksamhet är det naturligtvis fullt möjligt att som enskild näringsidkare anlita personal - ha anställda. Detta måste dock vid första gången registreras hos Skatteverket av dig som arbetsgivare, precis som du måste registrera företag och registrera F-skatt hos Skatteverket för att få starta enskild firma.

Det finns hjälp när du ska registrera F-skatt

Skatten som det enskilda företaget måste göra är på överskottet av verksamheten. Det går enkelt att räkna ut på Skatteverkets hemsida. Som enskild näringsidkare är du bokföringsskyldig. Om du väljer att ha fler än en verksamhet i den enskilda näringsverksamheten räknas de inte som företag var för sig, utan räknas in i den enskilda verksamheten. Därför beskattas och redovisas de inte allena utan som en del av det enskilda företaget.

Alla är vi människor, och alla människor kan tyvärr bli sjuka. Om oturen skulle varav framme och du som ägare till ett eget företag blir sjuk har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Beloppet som du då kommer erhållas baseras på överskottet i det egna företaget. De första 24 månaderna under sjukdomstiden får du en sjukpenninggrundande inkomst. Den är minst jämförbar med vad en tjänsteman med liknande eller samma arbetsuppgifter. Liknande eller samma utbildning och dito erfarenhet skulle ha erhållits.

Inledningsvis av sjukdomstiden vidtar en grundkarens vilket betyder, en period utan rätt till sjukpenning. Denna period är sju dagar lång men går naturligtvis att välja till något kortare eller längre. De olika tidsalternativen på karenstid är en dag, två veckor, en månad (30 dagar), två månader (60 dagar) eller tre månader (90 dagar). Viktigt att komma ihåg är att om du väljer en  längre karenstid än sju dagar blir din sjukförsäkringsavgift lägre.

image
David Hagberg  788 visningar
Senast uppdaterad: 3/25/2019 3:33 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile