Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Enskild firma och pension

Även om du har långt kvar till pensionen är det viktigt att tänka på framtiden och hur mycket pengar du kommer att få som pensionär. Du som har eget företag har själv ansvaret för att tjäna ihop pengar till din pension. Då gäller det att du tar ut lön så att du får ta del av den allmänna pensionen och att du även skapar ett eget sparande för att ersätta den tjänstepension som du går miste om när du inte är anställd. Genom att planera din pension i förväg kan du se till att spara ihop tillräckligt med pengar för att leva ett gott liv även som pensionär. Läs vidare för att se våra bästa tips om pension för dig som driver en enskild firma.
Gör en pensionsprognos

Innan du börjar fundera över hur du ska lägga upp ditt pensionssparande är det bra att få en överblick över hur mycket pension du sparat ihop hittills. Du kan se din pension under ”Mina sidor” på Pensionsmyndighetens hemsida.

Där görs en uträkning för att se hur mycket pension du kan få per månad. Då får du reda på hur mycket du behöver spara privat för att uppnå den levnadsstandard du önskar som pensionär.

För att du som företagare ska få samma pension som om du vore anställd, behöver du ta ut lön eller ha ett överskott samt betala in avgifter och skatter för att tjäna in till din allmänna pension från staten.

Nu ska vi se vad som gäller för dig som ska starta enskild näringsverksamhet. När du driver enskild näringsverksamhet är det överskottet som du deklarerar och skattar för. Det ger dig allmän pension. Ju mindre överskott du skattar för, desto mindre blir din allmänna pension.


Vad är skillnaden på allmän pension och tjänstepension?

Du betalar in ålderspensionsavgift på 10,21 % av överskottet i din aktiva näringsverksamhet. Det är en del av de egenavgifter på totalt 28,97 % som du betalar på överskottet.

Precis som vanliga löntagare får du också tillgodoräkna dig den allmänna pensionsavgiften. Den utgör 7 % av överskottet som du skattar för. För att börja tjäna in till allmän pension måste du ha en årsinkomst på minst 18 951 kronor.

Det övre inkomsttaket är 41 359 kronor per månad. Om du kan ta ut den lönen eller det överskottet maximerar du din allmänna pension.

Men 9 av 10 anställda tjänstepension får även tjänstepension från sin arbetsgivare. Som företagare måste du själv kompensera för denna genom eget sparande. En tumregel brukar vara att du sparar cirka.

De flesta arbetsgivare betalar in 4,5 % av lönen i pension till sina anställda som tjänstepension. Du som har inkomst av aktiv näringsverksamhet kan betala in och göra avdrag för ditt privata pensionssparande.

Du kan göra avdrag med upp till 35 % av din inkomst från näringsverksamheten. För att göra avdraget måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto. Avdraget får uppgå till högst 448 000 kronor.


Betala in skatter och avgifter

Eftersom din allmänna pension baseras på det överskott som du skattar för är det viktigt att försöka maximera pensionsavsättningen. Det grundläggande kravet för att tjäna allmän pension är att du minst tjänar 19 247 kronor per år.

För att få en så hög allmän pension som möjligt bör du däremot ta ut 42 031 kronor per månad, eftersom det är gränsen för när du inte får mer i allmän pension oavsett om du deklarerar en högre summa.

Storleken på pensionen påverkas alltså av hur mycket skatt och avgifter du betalar och de består av en ålderspensionsavgift på 10,21% samt en allmän pensionsavgift på 7% av ditt överskott i verksamheten.


Skapa ett eget sparande i din enskilda firma

Eftersom du som egen företagare inte får någon tjänstepension bör du skapa ett eget sparande för att kompensera för bortfallet. Här rekommenderar vi att du betalar in 4,5% av lönen för att få samma pension som en anställd.

Det finns flera olika sätt att spara på, men de vanligaste är att spara i en kapitalförsäkring, på ett investeringssparkonto eller genom att amortera på ditt bolån så att du får lägre boendekostnader när du går i pension.

Att spara på ett investeringssparkonto innebär att man sparar i fonder eller aktier. Du kan själv köpa och sälja dina fonder på kontot som du kan öppna hos till exempel Avanza eller Nordnet.

Om du vill spara i fonder kan det göra stor skillnad att välja fonder med låg avgift, till exempel globala aktiefonder. Då betalar du bara cirka 0,40% i avgift per år.

Du kan också välja att spara i en kapitalförsäkring eller pensionsförsäkring som oftast innehåller en försäkring med fasta och procentuella årliga avgifter. Här sparar du också i aktier och fonder, men de ägs istället av ett försäkringsbolag.

Du kan börja ta ut pengarna från din pensionsförsäkring när du fyllt 55 år.


Gör avdrag för ditt privata pensionssparande

Du som driver en enskild firma har fördelen att kunna göra avdrag för ditt privata pensionssparande. De villkor som gäller är att du sparar på ett pensionssparkonto eller i en pensionsförsäkring och du får få dra av upp till 35% av din inkomst.

Som mest kan du dra av 455 000 kronor (10 prisbasbelopp).

Men det är också viktigt att tänka på att dina avdrag för privat pensionssparande kommer att minska överskottet i företaget. Som vi nämnde tidigare så baseras den allmänna pensionen på överskottet i din enskilda firma och överskottet minskar när du gör avdrag.

Därför är det smartast att endast göra avdrag för ditt privata pensionssparande om ditt företag har en vinst på minst 39 058 kronor i månaden för att maximera den allmänna pensionen.


Överväg att fortsätta driva företaget efter 65

Om du känner att du vill och orkar fortsätta arbeta efter att du fyllt 65 kan du överväga att driva vidare företaget. Detta kan du göra trots att du börjat ta ut din pension. Fördelen med att ha en enskild firma och vara över 65 år gammal är att du kan göra större jobbskatteavdrag och dessutom får betala lägre sociala avgifter.

På så sätt kan du dryga ut din pension och samtidigt fortsätta med din verksamhet i mindre skala.

Efter 65 års ålder minskar nämligen din egenavgift i företaget till endast 10,21%. Det innebär att du endast betalar avgift för din pension och slipper övriga egenavgifter. Du behöver också betala skatt, som motsvarar endast 6,15%, vilket gör att du bara betalar 16,36% totalt av ditt överskott.

Dessa villkor gäller också om du är över 61 år gammal och har börjat ta ut din allmänna pension under hela året.


Det finns alltså en hel del att tänka på när det gäller pension om du driver en enskild firma. Se till att besöka Pensionsmyndighetens hemsida för att göra en pensionsprognos så snart som möjligt för att se hur du ligger till.

Sedan rekommenderar vi verkligen att du startar ett privat pensionssparande så snart som möjligt för att hinna spara ihop de pengar du behöver för att kunna njuta av din tid som pensionär.