Om utgifter om att starta enskild firmaUtgifter och kostnader

Alla de kostnader som uppstår för att en verksamhet ska kunna få inkomster är utgifter. Den kostnad som företagaren har själv för att överleva räknas däremot inte i detta fall. En enskild firmas inkomster ska beskattas efter de skattesatser som gäller för fysiska personer, med fysiska personer menas privatpersoner. Skillnaden mellan näringsinkomst och tjänsteinkomst är att det inte finns någon arbetsgivare att ta hänsyn till. Socialavgifter som arbetsgivaren normalt betalar ska i stället betalas av den som bedriver näringsverksamheten. Dessa avgifter kallas då egenavgifter eller särskild löneskatt. I andra avseenden ska skatten beräknas efter de regler som gäller för fysiska personer.

Att starta en enskild firma

För att bli godkänd för F-skatt kan du till exempel starta enskild firma. Det är den enklaste formen av företagande. Kom ihåg att du kan göra avdrag för en del kostnader som i samband med företagsstarten. Avdraget gäller för sådana kostnader som hade varit avdragsgilla om de uppkommit sedan verksamheten påbörjats. Några exempel är förbrukningsinventarier och förbrukningsartiklar. Dessa ska inte övergå ett värde av 22 440 kronor (2017).

image
David Hagberg  680 visningar
Senast uppdaterad: 3/27/2019 11:45 AM

Starta enskild firma under 5 minuter

Din enskilda firma är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta enskild firma första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile