Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Starta enskild firma i Sverige idagSverige är ett bra land att starta enskild firma i. Många svenskar lockas. Många nya svenskar lockas. Även svenskar i utlandet lockas samt icke-svenskar. Detta är fantastiskt för svensk ekonomi och välkommet.

Reglerna är i mångt och mycket desamma för utländska företagare som för infödda. Men det skiljer sig åt en aning också. För att reda ut vad som är vad tänkte jag försöka sammanfatta hur det ligger till.

 

Krav som gäller alla som vill starta enskild firma i Sverige

Alla som vill starta eget företag i Sverige måste visa att de bedriver eller avser bedriva en enskild näringsverksamhet. Alla måste ha betalt in sina avgifter och skatter. Alla måste ha lämnat in sin deklaration. Man får inte heller var under 16 år.

Om man är mellan 16 och 18 år gammal och vill bli näringsidkare – alltså innan man är myndig – måste man ha fått ett godkännande och samtycke från en förmyndare samt överförmyndare innan man har tillåtelse att starta en enskild firma.

Vanligast är att denna förmyndare är den blivande företagarens föräldrar. Tillsammans med sin förmyndare söker man därefter ett godkännande från kommunens överförmyndare genom att fylla i en obligatorisk blankett och skicka in.

En överförmyndare ska finnas i varje kommun och går att hitta genom kommunens hemsida.

 

Vad kan en registrering innehålla?

I anmälan för registreringen som man skickar in till myndigheter kan man, och i vissa fall måste man, ha med vissa ansökningar och anmälningar. Bland annat ansökan om F-skatt eller FA-skatt, anmäla företaget som momspliktig firma och om man tänker anställa personal i företaget, anmäla företaget och sig själv som arbetsgivare. Momsplikten gäller alla företag som har en omsättning på över 30 000 kronor exklusive skatt varje år.

 

Man får inte starta enskild firma om man...

Alla som ska få tillstånd att starta enskild näringsverksamhet i Sverige får inte vara i behov av eller ha en förvaltare. Man får inte heller ha näringsförbud. Detta gäller även för de som har tillfälligt näringsförbud. Ingen typ av näringsverksamhet får drivas av en person med näringsförbud. Om man struntar i denna lag kan komma att dömas för överträdelse av näringsförbud. Det är även omöjligt att starta en näringsverksamhet om man är i konkurs.

 

Bosatt i utlandet?

För den som är folkbokförd i ett annat land än i Sverige är det fullt möjligt att starta enskild firma i landet. För att räkans som en person som är bosatt utomlands ska man vara folkbokförd utanför landet. Detta gäller även om man är svensk, är av utländsk härkomst, bor i Sverige eller bor i utlandet. Det är alltså var man är folkbokförd som avgör huruvida man räknas som ”bosatt i utlandet” eller inte.

 

Förvaltare

Är man bosatt utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i vilka EU:s alla medlemsländer räknas in samt Norge, Island och Lichtenstein räknas in, måste man ha något som kallas förvaltare om man vill starta en enskild firma i Sverige. En förvaltare måste uppfylla exakt samma krav som en person som vill registrera sig som näringsidkare i Sverige. Denna förvaltare måste dessutom, till skillnad från företagets ägare, vara folkbokförd i Sverige. Denna förvaltare utses av ägaren och måste ha en fullmakt från ägaren.

 

Uppgifter för förvaltaren

En förvaltare för en enskild firma i Sverige har som uppdrag att ta hand om företaget på plats i hög omfattning. Bland uppgifterna och uppdragen som man ansvarar över när man utsetts till förvaltare är att man binder ägaren tillika näringsidkaren i alla avtal och förbindelse som ingås i den enskilda firmans namn.

Man har också det fullständiga ansvaret för företaget i Sverige. Om det skulle bli aktuellt så kommer man även att företräda ägaren inför myndigheter och vid domstol. Dessutom - det är inte tillåtet att överskrida sina behörigheter som förvaltare åt en enskild näringsverksamhet i Sverige.

Om man missköter sig grovt i företaget eller går över den tillåtna gränsen för vad som är tillåtet i företaget kan man som företrädare bli skyldig till att betala skadestånd.

image
Hans Kahn  2102 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 10:21 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile