Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Starta företag med kunskap om personuppgiftslagenNär du ska starta företag kan det komma tillfällen då du måste behandla personuppgifter. Detta sker mer eller mindre frekvent i olika branscher.

Men ett tillfälle där det generellt är relevant att ha kännedom om detta är när du ska ha anställda i ditt företag och behandla uppgifter om dem. Dessa uppgifter är personuppgifter.

I Sverige råder särskild lagstiftning för hur personuppgifter ska behandlas.

Personuppgifter är information som direkt eller indirekt avser en fysisk person som är i livet. Det avser således inte juridiska personer, vilket avser ett företag, en förening eller en fysisk persons dödsbo.

Foton och ljudupptagningar på människor kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter räknas också som personuppgifter.

Om de kan kopplas till fysiska personer. Exempel på elektroniska identiteter är IP-nummer.

Om du hanterar till exempel har ett kundregister, ett löneregister eller ett personalregister hanterar du personuppgifter. Något som inte är allt för ovanligt som företagare.

Men hantering av personuppgifter kan också innebära att du i andra sammanhang har hand om olika uppgifter. Sådana uppgifter är namn, personnummer, e-postadresser, bilder eller andra uppgifter som går att hänföra till en särskild fysisk person. Behandling av personuppgifter är exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

Detta är relevant för alla som ska starta företag och ännu mer om man ska ha anställda.

Syftet med personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. I lagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Dessa bör du som ska starta företag känna till. Bland reglerna finns bland annat grundläggande principer för behandling och krav på rättslig grund. Till exempel samtycke från och information till den registrerade.

Det finns också regler om säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.


EU står bakom reglerna

Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU. Det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU.

Detta underlättar för företag att verka på hela unionens inre marknad. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas Dataskyddsförordningen.

En övergripande tanke med de nya reglerna är att tydligare betona att det företag som behandlar personuppgifter aktivt måste ta ansvar för att se till att förordningens regler följs och kunna visa det.

Du kan till exempel ta fram en särskild dataskyddspolicy i ditt företag.

Dataskyddsförordningen gäller för alla som behandlar personuppgifter och Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som bryter mot förordningens regler.

image
Hans Kahn  2022 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 3:33 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile