Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Bli egen företagare, bli jord- eller skogsbrukareSom ägare till en jord- eller skogsbruksfastighet är du skyldig att betala skatt som egen företagare för din näringsverksamhet – till vilken näringsfastigheten ingår. Om du driver och dessutom i större omfattning arbetar i jord- eller skogsbruket räknas näringsverksamheten som aktiv, något som den inte gör om du arrenderar ut marken.

Trots det måste både arrendatorn och ägaren skatta på näringsverksamheten liksom den som brukar marken.

En jord- eller skogsbruksfastighet som klassificeras som en lantbruksenhet kan ha flera ägare, vilket innebär att var man betalar skatt för sin andel. Lantbruksenheten kan av olika skäl, så som arv, bodelning, testamente med mera, övergå till en ny ägare vilket även berör det så kallade skogskontot.

Skogskontot är ett speciellt bankkonto på vilket pengar för planerade, skogsrelaterade inkomster sätts in. Genom detta kontot går det även att vid vissa förutsättningar utnyttja skogsavdrag – ett avdrag som innebär att man skjuter på skatten.

Du som startat enskild firma bör därför veta att skogskontot kan användas för att jämna ut skatten över åren. Du har genom skogskontot rätt till uppskov med beskattningen av inkomsterna från skogen och dess resurser. Intäkterna behöver inte beskattas förrän de tas ut.

5 000 kronor per år är den lägsta summan som får sättas in på skogskontot. Att göra skogsavdrag i inkomstdeklarationen för näringsverksamheten får göras med maximalt 50 procent av skogen anskaffningsvärde samt markens anskaffningsvärde – det så kallade avdragsutrymmet. Beloppet som skogsavdraget får ligga på per år är alltså hälften av intäkterna för avverkningsrätt.

Till det tillkommer 30 procent vardera av intäkter för uttagna skogsprodukter, så som virke och dylik, och av intäkter för sålda skogsprodukter.

Rörande uppskov och utjämning fungerar ett skogsskadekonto på samma sätt som ett skogskonto. Pengarna på detta konto måste dock komma från intäkter som är ett resultat av för tidig avverkning på mer än en tredjedel av marken.

För skogsskadekontot gäller dessutom att uppskov och insättning får ske med maximalt 50 procent vardera av intäkter för skogsprodukter som sålts och för intäkter av uttagna skogsprodukter, samt 80 procent av intäkter för en såld avverkningsrätt.

Den minsta summan som du måste sätta in på ditt skogsskadekonto är 50 000 kronor per år då det är den summan som är det lägsta avdrag du får erhålla uppskov för.


Som tidigare nämnt, om lantbruksenheten övergår till nya ägare – som kanske är du – måste pengarna på skogsskadekontot tas upp som en intäkt i näringsverksamheten. Villkoret här är att fastigheten utgör mer än hälften, 50 procent av näringsverksamheten.

Råkar överlåtelsen vara mindre än 50 procent tillåts pengarna att stå kvar på skogskontot. Vid situationer då lantbruksenheten har givits till en ny ägare och inte sålts får skogskonto också vara kvar.

image
Hans Kahn  2064 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 9:30 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile