Gratis e-bok:

Den fullständiga guiden till att starta och driva ditt företag.

Få den skickad till din e-post inom 5 minuter!

Fyll i dina uppgifter

Bruttolön – Så räknar du ut bruttolönen

Bruttolön avser din lön som anställd innan alla avdrag, det vill säga skatter och sociala avgifter.

I den här artikeln får du lära dig mer om hur bruttolön fungerar. Vi kommer även att visa hur du beräknar bruttolönen samt hur mycket du som företagare behöver fakturera för att få ut en önskad bruttolön.

räkna ut bruttolön


Vad ingår i bruttolönen?

Bruttolön är som tidigare nämnt den lön du som anställd har innan arbetsgivaren gjort alla nödvändiga avdrag. Ordet ”brutto” härstammar faktiskt från det latinska ordet ”brutus” som betyder ”rå”. Detta kan göra det lite enklare att komma ihåg att brutto avser något som är obearbetat, i det här fallet lönen.

I bruttolönen ingår flera avgifter:

  • Sociala avgifter (som bland annat inkluderar försäkringspremier och sjukförsäkring)
  • Arbetsgivaravgift på 31,42% (2021)
  • Preliminärskatt (f-skatt)
  • Förmåner, exempelvis bilförmåner
  • OB-tillägg
  • Övertidsersättning
  • Avdrag så som tjänstledighet, permission, sjukavdrag och VAB

Arbetsgivaren är skyldig att redovisa bruttolönens innehåll för den anställde i ett så kallat lönebesked. Oavsett om du som anställd har en månadslön, rörlig lön eller timlön måste det alltid finnas en bruttosumma.

Normalt sett drar arbetsgivaren alltid av alla nödvändiga avgifter och skatter innan den betalar ut lönen. Det som återstår av brutto – det vill säga det du får utbetalat till ditt konto – kallas nettolön.

Bruttolön vs nettolön – Vad är skillnaden?

Som tidigare nämnt avser bruttolön den lön du tjänar innan arbetsgivaren genomfört alla avdrag. Det som återstår efter avdragen kallas för nettolön och avser den summa du får i plånboken.

Ju mer du tjänar, desto större är skillnaden mellan brutto- och nettolönen. Detta eftersom de som tjänar mer betalar mer i skatt.

Utöver kommunalskatt (som varierar beroende på kommun, men som normalt sett ligger omkring 31 procent) ska höginkomsttagare även betala statlig skatt om årsinkomsten överstiger 523 200 kronor. Detta motsvarar en bruttolön på 43 600 kronor/mån.

Den statliga skatten ligger på 20 procent, vilket innebär att den som tjänar mer än 523 200 kronor betalar omkring hälften av sin bruttolön i skatt.

Skillnaden mellan bruttolönen och nettolönen kan med andra ord vara mycket stor, framför allt i länder med hög skatt. Har du däremot betalat för mycket i skatt i slutet av räkenskapsåret kommer du att få tillbaka pengar i form av skatteåterbäring. Om du har betalat för lite blir du istället skatteskyldig.

Räkna ut bruttolön – Gör så här

Hur hög din bruttolön blir varierar på flera faktorer. Framför allt skiljer sig kommunalskatten beroende på vart i landet du bor.

I Stockholm ligger den kommunala skatten till exempel på 29,82 procent medan den i Vindeln och Vännäs ligger på 34,95 procent. Hos SCB kan du se en lista innehållande samtliga kommuner och deras kommunalskatter.

Ytterligare en faktor som kan påverka hur mycket du får ut i lön är om du är medlem i Svenska Kyrkan. Då tillkommer nämligen en årlig kyrkoavgift som dras med en viss procent på bruttolönen.

Nedan ger vi dig två exempel på uträkningar av bruttolön i två olika kommuner samt med och utan kyrkoavgift.

Exempel 1 – Hög kommunalskatt med kyrkoavgift

Anställd nummer 1 har en nettolön på 20 340 kronor/mån och arbetar i Vännäs kommun. Den anställde är även medlem i Svenska Kyrkan.  

Bruttolönen för den anställde blir 26 951 kronor/mån inklusive skatter och avgifter på 6 611 kronor. Arbetsgivaren betalar även en arbetsgivaravgift på 8 468 kronor, vilket gör att arbetsgivarens totalkostnad för företaget blir 35 419 kronor/mån.

Exempel 2 – Låg kommunalskatt utan kyrkoavgift

Anställd nummer 2 har samma nettolön, men arbetar i Stockholms kommun. Den anställde är inte medlem i Svenska Kyrkan.

Bruttolönen för den anställde blir i detta fall 25 183 kronor/mån inklusive avgifter och skatter på 5 183 kronor. Totalkostnaden för den anställde är 33 095 kronor med en arbetsgivaravgift på 7 912 kronor.

Fakturabeloppet bestämmer lönen

Som företagare kan det vara en god idé att veta ungefär vilken bruttolön du vill ha. På så sätt blir de enklare att räkna ut hur mycket du behöver fakturera per månad för att komma upp i denna lön. Här kommer ett exempel:

Du driver en enskild firma och vill ha en bruttolön på 25 000 kronor/mån. Firmans månatliga kostnader utöver löneutgifterna ligger på 7 000 kronor. Med hänsyn till egenavgifter på 28,97 procent, kompensation för tjänstepension och ej betald semester samt firmans kostnader måste du fakturera minst 44 512 kronor/mån för att få en bruttolön på 25 000 kronor/mån.

Driver du istället ett aktiebolag måste du fakturera 45 198 kronor/mån eftersom de sociala avgifterna är högre (31,42 procent jämfört med 28,97 procent).

Summering

Bruttolönen visar hur mycket du tjänar innan avdrag i form av skatter och avgifter. Även om bruttolönen är mest relevant för dig som är anställd kan även du som företagare ha nytta av den. Med hjälp av den kan du nämligen räkna ut hur mycket du behöver fakturera varje månad för att få ut en önskvärd ”lön”.

Frågor och svar

Vad är bruttolön?

Bruttolön är den lön en anställd får innan arbetsgivaren dragit av alla skatter och avgifter. Som anställd har du rätt till ett lönebesked innehållande information om din totala lön samt de avdrag arbetsgivaren gjort.

Hur beräknar jag skatt på bruttolön?

Hur mycket skatt som ska dras beror på den anställdas A-skattsedel som Skatteverket utfärdar och som din arbetsgivare måste ha. Där står det enligt vilken skattetabell och kolumn din lön ska beskattas.

Om du har en bruttolön som överstiger 523 200 kronor ska du även betala statlig inkomstskatt på 20 procent.

Vad är skillnaden mellan nettolön och bruttolön?

Bruttolönen är den obearbetade lönen innan alla avdrag. Det som blir kvar efter avdragen kallas nettolön. Det är nettolönen som betalas ut till ditt konto.

Vad innebär ackumulerad bruttolön?

Ackumulerad bruttolön är den summa en anställd tjänat totalt vid en viss tidpunkt under det nuvarande räkenskapsåret.

image
 1017 visningar
Senast uppdaterad: 1/7/2021 1:07 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile