Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Hur man värderar en enskild firma

Du som driver en enskild firma vill säkert ha koll på hur mycket den är värd. Detta gäller särskilt om du vill sälja företaget. Du som är köpare av en enskild firma måste också ta reda på företagets värde så att du inte betalar för mycket.

Men hur värderar man egentligen en enskild firma? Det finns ett antal olika värderingsmetoder att ta till som vi ska gå igenom nedan.
Utöver att värdera den enskilda firman enligt metoderna nedan, så påverkas värdet också av en hel del andra faktorer, såsom vilken bransch företaget verkar i, om företaget har en värdefull affärsidé och om det är i en expansionsfas.

Det bästa är att värdera en enskild firma med hjälp av flera metoder och sedan uppskatta det slutgiltiga värdet utifrån en kombination av dessa metoder för att få ett så rättvisande resultat som möjligt.


Substansvärdering

Substansvärdering innebär att man helt enkelt värderar företagets tillgångar. Detta görs som vanligt genom att dra av eventuella skulder, och resultatet blir den enskilda firmans värde. Denna metod är tydlig och enkel, men kanske inte helt rättvisande då man varken tar hänsyn till hur tillgångarna används eller företagets affärsidé.

Det är också svårt att använda denna värderingsform om det handlar om ett tjänsteföretag.

Men substansvärdering är en bra början för att få koll på hur mycket en enskild firma kan tänkas vara värd.


Multipelvärdering

I kombination med en substansvärdering kan det vara en bra idé att även göra en multipelvärdering, där man värderar företagets resultat. Det fungerar så att man multiplicerar den enskilda firmans finansnetto med en multipel som vanligen ligger mellan 3-8.

Ett mindre företag som växer långsamt har en lägre multipel, medan ett större och snabbväxande företag har en högre multipel. Denna typ av värdering är vanligast när det gäller aktiebolag, men det skadar inte att använda sig av den som en jämförelse med övriga värderingsformer även när det gäller en enskild firma.


Avkastningsvärdering

Detta är en väldigt vanlig värderingsmetod då den kan användas för de flesta företag, oberoende av bransch och storlek. Här tittar man på den enskilda firmans genomsnittliga resultat 2-3 år tillbaka i tiden, tillsammans med en prognos på hur det kan gå för företaget inom det kommande året.

Resultaten slås ihop och räknas upp med en faktor på 3-7. Ju lägre faktor som används, desto högre risk beräknar man föreligger i företaget, vilket också innebär att priset bör vara lägre.


Likvidationsvärdering

En annan värderingsform är likvidationsvärdering, som visar på hur mycket som finns kvar om alla företagets tillgångar säljs. Detta är värdet på företaget om det upphör med verksamheten, och räknas ut genom att se vad en försäljning av alla tillgångar skulle ge, efter att man dragit av alla skulder och eventuella avvecklingskostnader.


Kassaflödesvärdering

En användbar värderingsform för dig som är intresserad av att köpa en enskild firma är kassaflödesvärdering. Med hjälp av denna värderingsform kan man i teorin ta reda på hur kassaflödet kommer att se ut under de kommande åren i företaget, om förutsättningarna är desamma som under tidigare år.

Då tittar man på tidigare resultat fram till värderingsdagen och räknar om kassaflödet för varje år till dagens aktuella värde.


Marknadsvärdering

Som ett komplement till övriga värderingar är det också bra att titta på hur liknande företag har värderats vid tidigare försäljningar. Genom att jämföra den enskilda firman med ett företag i samma bransch, av samma storlek och som verkar i samma geografiska område kan man oftast få en ganska bra bild av vad den kan vara värd.

Denna metod ger bäst resultat i sådana branscher där det är vanligt att överlåta företag, eftersom det då finns ett större utbud av företag att jämföra med.


Fundera på vad företaget är värt för dig som köpare

Värderingsmetoderna ovan kan vara väldigt användbara när du vill avgöra hur mycket du ska betala för en enskild firma. Men du bör också fundera på vad företaget är värt för dig.

Dessa värderingsmetoder tar till exempel inte hänsyn till den kunskap och erfarenhet som finns i företaget, hos ägaren och hos de anställda. Risken finns att eventuella anställda säger upp sig om företaget säljs, och då kanske värdet minskar.

Du bör också jämföra företagets värde med hur mycket det kan kosta att starta upp ett liknande företag. Då behöver du arbeta upp en kundkrets, betala för marknadsföring, köpa in utrustning och anställa personal vilket förmodligen inte behövs om du köper en enskild firma som redan är aktiv.

Efter att ha värderat företaget och tänkt igenom vad det är värt för dig måste du komma fram till hur mycket du vill betala. Ta gärna hjälp av en jurist eller revisor om du fortfarande är osäker på företagets värde.

Genom att ha en så bra koll på den enskilda firmans värde som möjligt är det lättare för dig att förhålla dig till säljarens pris, villkor och argument. Då ökar du chansen att lyckas köpa företaget till ett pris du tycker är rimligt.


Hur mycket bör du sälja din enskilda firma för?

Du kan också ta hjälp av värderingsmetoderna om du är intresserad av att sälja din enskilda firma. För att kunna sätta ett realistiskt pris måste du först få en överblick över vad företaget kan tänkas vara värt.

Detta kan vara extra krångligt om du driver en liten enskild firma. Ofta stämmer företagets resultat inte särskilt bra med verkligheten. Det är nämligen vanligt att man återinvesterar en del av resultatet i verksamheten för att minska skatten.

En del företagare tar inte ut någon lön, medan andra tar ut så mycket de kan. I ett litet företag kan detta påverka resultatet en hel del, och därför måste du ta hänsyn till dessa faktorer när du gör din värdering.

Tänk också på att företagets värde påverkas av hur mycket det kostar att starta upp ett liknande företag.

Svårast är att värdera enmansbolag, vilket enskilda firmor ofta är. Då är det oftast ägaren som sitter inne på den kunskap som behövs för att driva företaget vidare.

Om du äger ett enmansbolag och vill sälja det kan du föreslå till köparen att du stannar kvar i företaget en period för att lära upp honom eller henne.

Det går också att avtala om att köparen betalar en del av köpeskillingen vid tillträdet, och resten senare om verksamheten fortsätter att gå bra. 

image
Hans Kahn  5763 visningar
Senast uppdaterad: 12/6/2021 1:53 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile