Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Semesterersättning – Så mycket får du

I Sverige har alla med en anställning rätt till betald semester. Normalt sett får du 25 semesterdagar per år, men antalet kan variera beroende på vilket kollektivavtal arbetsplatsen har. Alla minimibestämmelser kring semester regleras i Semesterlagen (1977:480)

I denna artikel ska vi gå igenom hur semesterersättning fungerar, men också förklara begrepp som intjänandeår och semesterår. På så sätt hoppas vi kunna ge dig en bättre förståelse för hur allt hänger ihop.


Vad är semesterersättning?

Varje månad under din anställning tjänar du in ett antal betalda semesterdagar som du sedan kan ta ut. Har du varit anställd under ett helt år får du 25 betalda semesterdagar oavsett ålder och anställningsform. När du sedan tar ut din semester får du semesterlön.

Har anställningen varit kortare än 1 år får du semesterersättning. Samma gäller om du har avslutat din anställning och har outtagna semesterdagar kvar.


Intjänandeår

Ett intjänandeår sträcker sig mellan 1 april och 31 mars året därpå. Varför det kallas intjänandeår är för att den anställda jobbar ihop sin betalda semester under denna tidsperiod.

Det betyder att du under ditt första år som anställd inte kommer att få några betalda semesterdagar, men du kan få upp till 25 obetalda semesterdagar.

Om din anställning började mellan 1 april och 31 augusti får du 25 dagars obetald semester. Blev du däremot anställd mellan 1 september och 31 mars får du bara 5 dagar obetald semester.


Semesterår

Semesteråret är tiden mellan 1 april och 31 mars det år som följer efter intjänandeåret. Under denna period kan du ta ut de betalda semesterdagarna du har tjänat in. Hur många de blir beror på antalet arbetsdagar under intjänandeåret.


Antal intjänade semesterdagar

Du kan enkelt räkna hur många semesterdagar du har rätt till. Använd bara följande formel:

Betalda semesterdagar = antal anställningsdagar under intjänandeåret/365  x 25.

Exempel: Du har under intjänandeåret varit anställd i 135 dagar. Normalt sett har du rätt till 25 semesterdagar per år. Antalet betalda semesterdagar du kan ta ut året därpå är: 

135/365 x 25 = 9,24 = 10 dagar (Talet avrundas uppåt )

Du kan dessutom ta ut 15 dagar med obetald semester.

 Räkna ut semesterersättning 

Eftersom semesterersättning betalas ut vid tillfälliga eller tidsbegränsade arbeten kan detta ske månadsvis i samband med löneutbetalningen. Har du avslutat en tillsvidareanställning och har innestående semesterdagar får du semesterersättning för dem med slutlönen.

För att beräkna semesterersättningen måste du först veta hur många semesterdagar du har kvar samt om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats.


Vid kollektivavtal

Om det finns ett kollektivavtal är semesterersättningen 5,4 procent av din månadslön per semesterdag.

Exempel: Om du har 25 000 kronor i månadslön är semesterersättningen 25 000 x 5,4%= 1350 kronor för varje semesterdag. Har du tagit ut 25 dagar får du sammanlagt 1350 x 25 = 33 750 kronor i semesterersättning.


Utan kollektivavtal 

Om det saknas kollektivavtal på arbetsplatsen beräknas semesterersättningen enligt semesterlagen med hjälp av två regler: sammalöneregeln och procentregeln.

Med sammalöneregeln får du lön samt ett semestertillägg för varje semesterdag du tar ut. Så här ser formeln ut:

Semesterersättning per dag = Månadslön/21  + 0,43% x månadslön

Exempel: Om du har en månadslön på 25 000 kronor är varje semesterdag värd:

25 000/21  + 0,43 % x 25 000 = 1190,40 + 107,50 = 1298 kronor för varje semesterdag.

Om du har tagit ut 25 semesterdagar får du totalt 1298 x 25 = 32 448 kronor

Med procentregeln får du 12 procent av den det totala utbetalda lönen du fått under intjänandeåret förutsatt att du har rätt till 25 semesterdagar per år. Om du till exempel tjänat 215 000 kronor i lön totalt är semesterersättningen 25 800 kronor (215 000 x 12%).

Eftersom antalet dagar med betald semester kan variera mellan olika arbetsgivare finns det ett extra tillägg på 0,48 procent för varje semesterdag utöver de 25. Om vi antar att du har avtalat 28 semesterdagar med din arbetsgivare ser beräkningen ut så här:

215 000 x [12% + (3 x 0,48%)] = 215 000 x (12% + 1,44%) = 215 000 x 13,44% = 28 896 kr.


Semesterersättning för timanställd

Om du är timanställd får du semesterersättning beräknad efter procentregeln. Det betyder att varje månad får du 12 procent av lönesumman, inklusive alla rörliga delar (provision, bonus, ob-tillägg, övertidsersättning och så vidare) i semesterersättning.


Semesterersättning för deltidsanställd

Om du arbetar deltid eller har oregelbunden arbetstid (i genomsnitt färre än 5 dagar i veckan) räknar man om de 25 semesterdagar till nettosemesterdagar. Hur många nettosemesterdagar du får räknas ut efter formeln:

Antal arbetsdagar i veckan/5 x antal bruttosemesterdagar (normalt 25).

Exempel: Anta att på din arbetsplats har de anställda 25 semesterdagar (brutto). Du arbetar 3 dagar per vecka. Då är antalet nettosemesterdagar du får:

3/5 x 25 = 15

Deltid förlagd till antal arbetsdagar/vecka Antal nettosemesterdagar
4 20
3,5 18
3 15
2,5 13
2 10


Summering

Semesterersättning betalas ut för redan intjänade semesterdagar som du inte kunnat ta ut. Det kan vara på grund av att:

  • din anställning varit kortare än ett år,
  • du avslutar din anställning och har semesterdagar kvar från tidigare år,
  • du har tjänat in semesterdagar för kommande semesterår.

Hur mycket du får i ersättning varierar beroende på om din arbetsplats har kollektivavtal eller inte samt om du är tim- eller deltidsanställd.


Frågor och svar

Vad är semesterersättning?

Semesterersättning är den ersättning en arbetstagare får om anställningen varit kortare än 1 år eller avslutas med innestående (outtagna) semesterdagar.

Hur mycket får man i semesterersättning?

Normalt sett består semesterersättningen av 12 procent av lönen, inklusive alla rörliga delar så som bonus, provision, ob-tillägg och övertidsersättning. Observera att utbetalning av semesterersättning vanligtvis beskattas som engångsbelopp.


När betalas semesterersättning ut?

Om din anställning är kortare än 1 år betalas semesterersättningen ut varje månad tillsammans med din lön.

Har du precis avslutat en tillsvidareanställning och har innestående semesterdagar (som du sparat eller inte tagit ut) betalas semesterersättningen för dessa ut tillsammans med din slutlön.

Om du fått din semesterlön i förskott kommer kommer semesterersättningen att minska med det utbetalade beloppet.


Är semesterersättning och semesterlön samma sak?

Semesterersättning och semesterlön är två olika begrepp. Semesterlön får du för de semesterdagar du har rätt till enligt Semesterlagen och som du tar ut under semesteråret.

Semesterersättning gäller semesterdagar du inte tagit ut på grund av för kort anställningstid (kortare än 1 år) eller avlutad anställning med innestående semesterdagar.


Vad innebär semestertillägg?

Semestertillägget betalas ut när din semesterersättning räknas ut med sammalöneregeln. Det motsvarar 0,43 procent av din månadslön för varje semesterdag du tar ut. Med andra ord får du även semestertillägg utöver semesterlönen.

image
Hans Kahn  3200 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 11:43 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile