Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Starta enskild firma – detta behöver du tänka på angående tillståndVar söker du tillstånd

Om du har bestämt dig för att starta enskild firma kan det vara bra att ta reda på om din verksamhet kommer att kräva något eller några tillstånd, registrering eller anmälan till en eller flera myndigheter.

Hos myndigheten ansöker du om ditt tillstånd via blankett eller via myndighetens e-tjänster, i de fall det finns en e-tjänst.

En del tillstånds söks på nationell nivå och det är för tillstånd från Livsmedelsverket och Datainspektionen. Övriga tillstånd söks hos lokala och regionala myndigheter som t.ex kommuner, länsstyrelsen och polismyndigheten.

Handläggningstiden varierar mellan de olika myndigheterna så det är alltid bra att vara ute i god tid. I vissa fall utgår det en avgift för att söka tillståndet. Avgifterna varierar för de olika tillstånden.


Vid avslag på ansökan

Ibland kan det bli avslag på ansökningar eller så är kanske du inte nöjd med beslutet. Då kan du begära en omprövning av beslutet eller överklaga det.

Processerna för omprövning och överklagan skiljer sig lite åt och processen kan även se olika ut för olika myndigheter.


Omprövning

Om du vill få en omprövning av ett beslut ska du vända dig till den myndighet som fattade beslutet. När du skriver din begäran om omprövning ska du ta upp hur du anser att beslutet ska ändras samt motivera varför beslutet bör ändras.

Om myndigheten anser att det kommit fram nya omständigheter eller ny information, som gör deras första beslut felaktigt, kan de ändra sitt beslut. I normala fall leder aldrig en omprövning till ett mer negativt beslut än det tidigare beslutet.

Om en myndighet själva upptäcker att ett beslut är felaktigt är de skyldig att själva ompröva beslutet.


Överklagan

Vill du överklaga ett beslut som en myndighet har tagit görs det till ett högre organ. Högre organ är i vissa fall en annan myndighet men vanligast är det till en domstol.

Från det att du har fått ett beslut från myndigheten har du 3 veckor på dig att överklaga beslutet. En överklagan ska alltid göras skriftligt och du behöver skriva hur du anser att beslutet ska ändras samt motivera varför beslutet bör ändras.

Själva överklagan ska riktas till den myndighet som du ska ställa överklagan till, t.ex en domstol. Däremot ska du alltid lämna in din överklagan till den myndighet som fattade beslutet.

Anledningen till detta är att den beslutande myndigheten första ska få en möjlighet att kunna ompröva sitt beslut först. Om myndigheten omprövar och ändrar sitt beslut faller överklagan.

image
Hans Kahn  2401 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 4:13 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile