Starta enskild firma och tänk på patentNyttan med att äga ett patent när du ska starta enskild firma

Det finns mycket att tänka på när man ska starta enskild firma. 

För de allra flesta är det den kommersiella nyttan som är det viktigaste, särskilt när man startar eget och blir företagare. Genom att kunna ta patent och på så sätt ha möjlighet att via sin ensamrätt kunna få tillbaka investerade utvecklingspengar samt en förtjänst därutöver, är den sporre som driver den tekniska utvecklingen framåt. Utan möjlighet att åtminstone få tillbaka pengar för utvecklings- och investerings- kostnader hade förmodligen utvecklingen stagnerat. Patentinnehavaren, "uppfinnaren", behöver inte kommersialisera sin uppfinning själv utan kan sälja patentet till någon annan. Ett annat sätt är att genom en licens låta någon annan utnyttja uppfinningen mot ersättning. Patentet ger dessutom innehavaren ett försprång på marknaden, vilket är särskilt viktigt när man startat sin enskilda firma och precis blivit företagare. Konkurrenter kanske tvingas använda kostsammare tekniker vilket ger patentägaren konkurrens- fördelar. Att skaffa intressanta samarbetspartners, kanske i andra länder, kan vara lättare då företaget innehar ett attraktivt patent. Allt detta är fördelar för dig som vill starta eget och bli företagare!

Vad ansökan ska innehålla när man startar eget

När du startar enskild firma och vill ansöka om patent måste ansökan innehålla en beskrivning. Den allmänna delen beskriver vilket problem som uppfinningen löser. Den speciella delen beskriver uppfinningen i detalj och hur den fungerar. Eventuell ritning bifogas om den behövs för att man ska förstå hur uppfinningen fungerar. Du måste också lägga till patentkrav. Bestämmer patentskyddets omfattning där teknikens ståndpunkt redovisas och vad som kännetecknar det nya i uppfinningen. Sammandraget ska kortfattat återge ansökningens tekniska innehåll. Namnet på den som hjälper till att formulera patentansökan och har kontakt med PRV måste också anges inklusive den nystartade firman och nyblivna företagaren. Om du har startat eget och behöver en ITS-granskning ska du ange detta. En ITS-granskning är en "International Type Search Report" och kan vara viktigt för dig som vill starta eget internationellt. Om du som nybliven företagare väljer att satsa internationellt när du startar din enskilda firma finns det möjlighet till stora rabatter om man väljer att fortsätta med en europeisk eller internationell ansökan.

Hur ansökan behandlas när du blir företagare

Efter det att ansökan kommit in till PRV sker följande behandling: En formell prövning och sedan en teknisk prövning. Uppfinningen undersöks och patentingenjören ser om den är patenterbar. Den tekniska effekten kollas också: Uppfinningen ska ha en teknisk funktion och på ett tekniskt sätt lösa ett problem.

Reproducerbar. Varje gång uppfinningen användes ska det tekniska resultatet vara samma. Uppfinningen får dessutom inte vara känd någon stans i världen innan den lämnats in. Det ska finnas en väsentlig skillnad mellan uppfinningen och de uppfinningar som är kända sedan tidigare. En granskning görs i databaser, böcker och så vidare för att se att uppfinningen verkligen är ny.

image
David Hagberg  682 visningar
Senast uppdaterad: 3/25/2019 3:12 PM

Starta enskild firma under 5 minuter

Din enskilda firma är klar att användas inom fem arbetsdagar. Paketet inkluderar många användbara tjänster för dig som ska starta enskild firma första gången. Priset är 499 kr+ moms.

Tips! Du kan testa vår tjänst för att se hur den fungerar. Du förbinder dig inte till något genom att påbörja en beställning. Betalning sker i sista steget där du först ska godkänna beställningen innan dina färdiga bolagsdokument produceras.

Fyll i dina uppgifter

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 9:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile