Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Starta enskild näringsverksamhet – inte så kompliceratOm man ska vara korrekt finns det ingen företagsform som heter eget företag. Men det finns något som heter enskild näringsidkare eller att man har en enskild näringsverksamhet. Att vara egen näringsidkare för en näringsverksamhet är ett öppet jobb.

Man har stor frihet och jobb och fritid går ofta hand i hand. Därför ska man älska det man väljer att göra i sin enskilda firma.


Ekonomi kan vara farligt nära

Ekonomin i en enskild näringsverksamhet är inte frånskild från den privata ekonomin. Om man vill ha en uppdelning är det upp till en själv.

Men om företaget skulle komma på osäkra vägar med medföljande skulder och avgifter kan man bli tvungen att ”offra” de egna pengarna.

För att illustrera att detta är unikt – i ett aktiebolag är det bara de pengarna som man väljer att investera som kan gå förlorade. Samtidigt har man större frihet och möjlighet att utveckla och utforma sitt företag om det är en enskild näringsverksamhet.


Sin egna chef i enskild firma

Som näringsidkare för en egen firma är man sin egen chef. Man startar företaget själv och man driver det som ägare själv. Man får naturligtvis anställa personal, men man står själv som boss, vd, chef och ägare.

Därför bestämmer man själv sin lön, sina arbetstider, sin semester med mera. För att lyckas som egenföretagare krävs det mycket god självdisciplin.

Man bör dessutom sätta upp tydliga mål – filtrera företagsdrömmen genom det objektiva och realistiska filtret för att seden kunna praktisera rörelsen i verklighet.


Kraven för att få starta och driva en näringsverksamhet

För att få kalla sig enskild näringsidkare måste man ha blivit godkänd för F-skatt med villkor eller FA-skatt för enskild näringsverksamhet. I denna ansökan ska det framgå om man avser att bedriva, eller om man redan bedriver en näringsverksamhet.

Även att man har betalat in alla sina skatter och avgifter samt att man har deklarerat sätts som krav. Man kan bli nekad F-skatt. Om man inte uppfyller dessa ovan nämnda krav avslås ansökan.

Men också om man har försatts i konkurs – vilket medför att man inte får driva en verksamhet som kräver bokföring – blir ens ansökan avslagen. Det kan vara så att man fyller i bristfälliga uppgifter i ansökan, eller att den saknar uppgifter rakt av.

Då kan man, trots att man uppfyller alla kriterier för att få driva en enskild firma, få avslag på sin f-skatteansökan.


Näringsverksamheter måste ha en bokföring

För att kunna redovisa sina inkomster och utgifter som enskild näringsidkare måste man ha en bokföring i företaget. Detta ska bokföras för varje månad och vid årets slut ska ett årsbokslut upprättas. Inte nog med att bokföringen ger ägaren en bra bild över hur ekonomin ser ut, det är också nödvändigt för att kunna redovisa i sin deklaration över alla intäkter och kostnader.

Ofta är det till företagarens fördel att ha en noggrann och bra gjord bokföring. Detta eftersom det finns en del fördelaktiga skatteavdrag och andra justeringar som bara berör enskilda företag och inte andra företagsformer eller när man är fast anställd hos en arbetsgivare.


Registrering som arbetsgivare för enskild näringsidkare

Har man för avsikt att anställa personal i sitt företag är det som sagt, fullt möjligt. Man måste dock ansöka om att bli registrerad som arbetsgivare.

Denna ansökan görs i normala fall i samband med att man skickar in ansökan om att erhålla F-skattesedel. Men om behovet eller möjligheten att anställa kommer senare kan man självklart skicka in ansökan senare.


Registrering av moms för enskild näringsidkare

Har man en verksamhet som beräknas ha intäkter på över 30 000 kronor varje år, exklusive moms, är man skyldig att betala moms. Moms finns på alla varor och tjänster som säljs i Sverige.

För att kunna göra det måste man registrera sitt företag för moms – så kalla momsregistrering. Precis som med arbetsgivarregistreringen, brukar momsansökan skickas in när man ansöker om F-skatt.