Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Valresultatets möjliga betydelse för dig med enskild firma

I samband med ett regeringsskifte kan många förändringar uppstå för dig som driver företag. Lagar ändras och nya förslag läggs fram, vilket kan påverka både skatter, avdrag och anställningsmöjligheter.
Även om Socialdemokraterna och Moderaterna är de två partier som fick flest röster, så kommer de förmodligen att behöva samarbeta med flera övriga partier för att bilda en regering. Därför kan alla partier i teorin ha möjligheten att påverka hur företagsklimatet kommer att se ut under de kommande fyra åren. Fortfarande är utgången av valet väldigt osäker, och allt kan hända, men vi ska ta en titt på vad de olika partierna har för förslag som kan påverka dig som driver en enskild firma.


Vänsterpartiet

Vänsterpartiet vill satsa på att öka förutsättningarna för tillväxt för små och medelstora företag, och öka tryggheten för företagare. En viktig punkt är att du som driver företag ska kunna vara lika trygg med dina försäkringar som de som har en vanlig anställning. Att behöva betala ut sjuklöner kan ha stor påverkan på ett mindre företags ekonomi. Därför vill Vänsterpartiet att små företag med 10 eller färre anställda ska slippa att betala sjuklön under 14 dagar.


Många mindre och medelstora företag bidrar till stor del till Sveriges export, men då huvudsakligen på närliggande marknader. Vänsterpartiet vill därför även öka möjligheterna till export för små företag genom bättre samarbeten mellan näringslivet och staten. Du som säljer varor till andra länder kan därmed gynnas av Vänsterpartiets politik.


Miljöpartiet

Miljöpartiet vill förenkla företagandet, öka tryggheten och skapa fler ”gröna jobb”. Detta ska bland annat genomföras genom en utveckling av det sociala skyddsnätet. Man vill ge företagare rätt till ersättning från a-kassan, möjlighet att välja karenstid och minska regelkrångel för att du som driver företag ska ha mer tid för att syssla med din verksamhet i stället för bokföring och administration.


Miljöpartiet satsar även här på sin hjärtefråga och vill uppmuntra hållbar utveckling och nya innovationer som gynnar miljön. Målet är att alla företag ska medverka till att skapa ett modernt och grönt samhälle. De vill också investera i miljösmart teknik och kompetensutveckling i miljöfrågor. Driver du en verksamhet som är kopplad till miljö och hållbar utveckling kan Miljöpartiets politik därmed gynna ditt företag.


Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill bidra till ett starkare samhälle genom att satsa på företag av alla storlekar. Men du som driver enskild firma kan gynnas av att de vill tillvarata de möjligheter som småföretag och entreprenörer kan erbjuda. De vill förbättra förutsättningarna för mindre företag att utvecklas och växa, och att det ska bli lättare att finansiera expansioner av företag och anställa mer personal.


Som ägare av en enskild firma kan det ofta vara en stor risk att anställa ny personal, men Socialdemokraterna vill att fler ska våga ta steget genom att stärka de näringspolitiska insatserna. Man vill även underlätta för ungdomar att ta över företag som drivs av den äldre generationen, göra det lättare för kvinnor att starta företag och underlätta för start-ups. Dessutom satsar Socialdemokraterna på en helt digital ärendehantering vid kontakt med myndigheter för att förenkla för företagen.


Centerpartiet

Centerpartiet vill att Sverige ska vara bäst i världen för dig som vill starta och driva företag. Man vill minska många av dagens kostnader, sänka arbetsgivaravgifterna för den första personen som anställs och underlätta generationsskiften i företag. Dessutom vill Centerpartiet skapa en enklare företagsform vid namn ingångsföretag. De ska fungera som en enskild firma, kunna hanteras via en mobilapp och ha en schablonskatt på 25%. Ingångsföretag är till för dig som maximalt omsätter 250 000 kronor om året. Du som driver ett mindre företag ensam kan om Centerpartiet får igenom sitt förslag omvandla det till ett ingångsföretag för att betala lägre skatt och minska administrationen.


Liberalerna

Även Liberalerna vill satsa stort på småföretagare och möjligheten för företag att växa. Man vill bland annat förlänga provanställningar upp till ett år för att du som företagare ska ha längre tid på dig att utvärdera en anställd. Liberalerna vill också skapa en avgiftsfri plattform för offentlig upphandling så att även företag av mindre storlek får möjlighet att delta i upphandlingsförfaranden.


Liberalerna vänder sig också emot att löntagare har större trygghet än företagare. Därför vill de likställa välfärdssystemen för företagare och anställda, till exempel när det gäller föräldrapenning, arbetslöshetsförsäkring och sjukpenning. De vill också bygga ut bredband och digitala uppkopplingar i hela Sverige för att bland annat underlätta för företagare att verka var de vill i landet.


Moderaterna

Moderaterna anser att det är ett stort problem att stora delar av den nuvarande regeringens skattehöjningar påverkar företagare negativt. Därför vill de förbättra villkoren för företagare och entreprenörer. De vill att det ska bli lättare att starta företag genom att förenkla reglerna, samt underlätta generationsskiften och ägarskiften. Dessutom vill de att det ska finnas en tidsgräns för hur länge ett ärende får handläggas av myndigheter. Det ska också bli enklare för dig som till exempel driver en enskild firma att uppgradera till ett aktiebolag eftersom man vill sänka gränsen för aktiekapital till endast 25 000 kronor. 


Kristdemokraterna

Kristdemokraterna anser att entreprenörer och det privata näringslivet är grunden till vårt lands framgångar. Därför vill de satsa på ett bättre företagsklimat, bland annat genom att minska regelkrångel, sänka företagarnas avgifter och sänka skatterna för företag så att de hamnar i nivå med de skatteregler som finns i andra länder. Detta för att undvika att företag flyttar utomlands. Man vill även förbättra 3:12-reglerna som förhindrar de löntagare som driver egna företag att betala lägre skatt.


Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna vill underlätta för småföretagare genom en tjänst på Skatteverkets hemsida där man kan få hjälp med deklaration och bokföring. På så sätt kan du som företagare i stället fokusera på din verksamhet. De vill skapa ett land där det lönar sig att arbeta och anställa personer i sitt företag. Detta kommer bland annat att gynna småföretagen genom större möjligheter till starta eget-bidrag, sänkta arbetsgivaravgifter och ett minskat sjuklöneansvar. 

image
Hans Kahn  1976 visningar
Senast uppdaterad: 12/6/2021 2:05 PM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile