Starta enskild firma under 5 minuter direkt online

Att starta enskild firma är normalt sett en långsam och tidskrävande process, men med vår hjälp kan du komma igång inom bara fem arbetsdagar. Paketet inkluderar allt du behöver för dig som ska starta eget för första gången. För bara 990 (exklusive moms) hjälper vi dig att komma i gång i dag.

Fyll i dina uppgifter

Varulager av djur när man ska starta enskild firmaAlla företag har varulager. Nystartat eller inte. Oftast har man ett varulager direkt när man startar företaget. I ett varulager ingår nämligen de materiella tillgångarna som företaget har. Det kan till exempel vara fastighetsegendom om man är i hyresbranschen, eller någon annan produkt som man har för avsikt att sälja när man startar eget.

I slutet på varje räkenskapsår så måste man bestämma varulagrets värde och det kanske inte alltid är så lätt. Speciellt om man bedriver djurhållning i verksamheten. Här finns dock lite speciella regler som det är bra att känna till när man ska starta enskild firma.

När det gäller lager av djur så tar man inte upp dem till lägre värde än 85 procent av den genomsnittliga produktionsutgiften som gäller för djur av just det slag och den ålder som man har i sin verksamhet.

Man behöver dock inte ta upp djuren till ett värde som skulle vara högre än den sammanlagda nettoförsäljningen. Nettoförsäljningsvärdet är alltså det verkliga värdet på djuret minus försäljnings-kostnaderna som uppkommer vid försäljning.

Detta gäller även för dyrbara avelsdjur, vilket kan vara bra att känna till när man startar eget.

När man sedan tittar på varulagrets sammanlagda anskaffningsvärde så får företaget göra avdrag för en schablonmässig värdenedgång på 3 procent av det totala anskaffningsvärdet.

Anskaffningsvärdet får beräknas från det pris som man fått på fakturan för varan, eller i det här fallet djuret. Självklart vill du ha det allra bästa priset när du köper dina först djur när du startar företag, men det är bra att veta att man kan titta på fakturan senare och att det är detta som är anskaffningsvärdet.

Detta sätt förenklar uträkningen en hel del eftersom man inte behöver sitta och räkna ut det faktiska anskaffningsvärdet. Alla genvägar är välkomna när man startar företag.

Ibland kan man, när man startat enskild firma  få näringsbidrag, vilket är ett stöd som ibland ska återbetalas. Om man använt dessa medel för att köpa in lager när man startade företaget, så ska den del som täckts av bidraget inte tas med när man värderar sitt lager. Och skulle det mot förmodan vara så att man har ett lager som har ett sammanlagt värde på 5 000 kronor eller mindre så behöver man inte ta upp detta i balansräkningen, utan detta kan då redovisas som en kostnad.

Kanske kan du dra nytta av det här första året när du startar eget, om din verksamhet inte riktigt har kommit igång än.


Som sagt, ska du starta enskild firma så finns det lite speciella regler när det gäller lager av djur. Det ska inte vara för lätt att starta eget. I stort sett så gäller dock huvudregeln när det gäller lagerhållning. 

image
Hans Kahn  2411 visningar
Senast uppdaterad: 12/3/2021 9:42 AM

Vårt kundcenter

08 123 503 29

 

Måndag-fredag: 10:30-17:00

Lördag-söndag: stängt

Helgdag: stängt

footer desktop
footer mobile